Waarom beleggen?

Beleggen is veel meer dan sparen. Beleggingen in aandelen, obligaties en andere activa bieden een hoger rendement op lange termijn dan sparen. Deze kunnen je helpen kapitaal op te bouwen voor belangrijke doelen in je leven.  

 

Beleggen draagt bij aan de economie als geheel. Het geeft je de kans om je geld te investeren in innovatieve bedrijven en technologieën die de toekomst vormgeven.   

Voor jou als jongere is het dus niet alleen een kans om je financiële toekomst veilig te stellen, maar ook om een actieve rol te spelen in de economische groei, je vermogen te verdelen en je financiële kennis te versterken.   

 

Beleggen om je geld te laten groeien  

 

Beleggen geeft je de mogelijkheid om je geld in de loop van de tijd te laten groeien. Dankzij de samengestelde interest kan elke geïnvesteerde euro zich vermenigvuldigen. Dit betekent dat je niet alleen rente verdient op je startkapitaal, maar ook op de eerder verdiende interest. Hoe jonger je begint, hoe meer tijd je hebt om van dit sneeuwbaleffect te profiteren.  

Beleggen beschermt je spaargeld ook tegen de negatieve gevolgen van inflatie. Waarom? Omdat het potentiële rendement op je beleggingen over het algemeen hoger is dan de inflatie.

 

Beleggen om deel te nemen aan de economie 

 

Door te investeren in bedrijven draag je bij aan hun groei. Jouw geld helpt bedrijven om nieuwe projecten te financieren, jobs te creëren en te innoveren, waardoor de economie als geheel wordt gestimuleerd.  

 

Beleggen om je vermogen te verdelen 

 

Beleggen geeft je de mogelijkheid om je geld te verdelen over verschillende soorten activa (aandelen, obligaties, onroerend goed, enz.), waardoor het risico afneemt en het mogelijke rendement toeneemt.  

 

Beleggen om je financiële kennis te versterken

 

Beleggen gaat niet alleen over geld verdienen; het gaat ook over het beter beheren van je financiën en het aanleren van nuttige vaardigheden.  

Door vroeg te beginnen met beleggen kun je financiële kennis en ervaring opdoen. Dit kan je helpen om in de toekomst betere financiële beslissingen te nemen.  

Wil je ervoor gaan? Op de site van Club Beleg vind je uitleg over de essentials van beleggen en alle mogelijkheden. Volg ook dit advies op.