Best ben je al vóór je een woning kocht bij de bank langs geweest om te weten hoeveel je kan lenen. Nu je een verkoopovereenkomst hebt getekend, is het tijd om de lening helemaal in orde te brengen. Wat komt daar zoal bij kijken?

Om de financiering van de aanschaf van een woning rond te krijgen, kies je per definitie voor een hypothecair krediet. Een hypotheek is voor alle partijen – zowel de bank als de koper – een interessante zaak om vastgoed te financieren. Voor de koper, omdat je aan een relatief lage rentevoet leent en omdat je de lening over een langere periode kunt afbetalen. Voor de bank, omdat ze een onderpand of waarborg krijgt voor het geld dat ze ontleent. Meestal is dat onderpand de woning die je net gekocht hebt.

Stel je kredietdossier samen

 

Om een lening te kunnen aanbieden, heeft de bank heel wat informatie nodig. De belangrijkste vraag is natuurlijk hoeveel spaargeld je kunt missen en hoeveel inkomen je hebt.

Dat laatste kan je bewijzen aan de hand van loonfiches en aanslagbiljetten van de personenbelasting. Denk ook aan een kopie van je huwelijkscontract als je dat hebt. De bank zal ook nagaan of je al kredieten hebt lopen.

Schatting

 

Sinds 1 januari 2022 wil de bank niet alleen weten wat je voor je woning betaalt, ze moet ook controleren wat het pand echt waard is. Dat betekent niet noodzakelijk dat er effectief een schatter ter plaatse moet gaan. Vaak beschikt de bank over voldoende gegevens over buurten en woningen om te weten wat een woning ongeveer waard is.

Wanneer de bank over onvoldoende info beschikt, zal ze een schatter ter plaatse sturen (die jij betaalt). Die nadruk op de werkelijke waarde van de woning is nog een reden om altijd de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening in de verkoopovereenkomst op te nemen.

Quotiteit: Que?

 

Vroeg of laat kan iemand van de bank zomaar uit het niets het woord “quotiteit” laten vallen. Om te vermijden dat jij met ogen als schoteltjes alleen maar “Que?” kunt uitbrengen, even dit. De quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van de hypothecaire lening en de waarde van je woning. Je komt ook de Engelse term “loan to value” wel eens tegen. Als je een woning van 200.000 euro hebt gekocht en je bank is bereid je 180.000 te lenen, dan mag je tevreden zijn. Want dan heb je een lening met een quotiteit van 90%, in principe het maximum dat een bank mag uitlenen voor een woning (al zijn er uitzonderingen).

Maandelijkse aflossingen en leencapaciteit

 

Om even bij dat voorbeeldbedrag te blijven, die 180.000 euro moet je wel terugbetalen, met interest. Dat doe je meestal in maandelijkse aflossingen. Hoe langer de lening loopt, hoe lager de maandelijkse afbetaling dus. Maar ook: hoe hoger de totale interesten die je uiteindelijk zal betalen over de hele looptijd. En hoe langer de looptijd, hoe hoger wellicht de rentevoet.

Het is belangrijk dat de maandelijkse aflossingen niet te hoog zijn – reken op maximaal een derde van je gezinsinkomen. Want je moet ook je andere kosten nog vlot kunnen betalen.

Je leencapaciteit hangt dan ook rechtstreeks samen met je netto-inkomen, je vaste kosten en dagelijkse kosten.

Vaste of variabele rente?

 

Nog een belangrijke keuze: een vaste of variabele rente. Bij een vaste rente blijft de rentevoet gedurende de hele looptijd van de lening dezelfde. Bij een variabele kan de rente op contractueel bepaalde momenten dalen of stijgen naargelang de evolutie van de marktrente. Maar die stijging is wel beperkt en kan nooit meer dan een verdubbeling zijn. Je kan ook kiezen voor een accordeonkrediet. Wanneer de rente stijgt, blijf je hetzelfde bedrag betalen per maand, maar zal je wat langer moeten blijven betalen (of minder lang, als de rente daalt).

Looptijd van de lening

 

De looptijd van een lening is het aantal jaren dat je ze moet afbetalen, meestal tussen de 10 en de 25 jaar. De eerste aflossing gebeurt in principe op de eerste dag van de maand die volgt op het verlijden van de akte bij de notaris. De aflossingstabel van je lening vertelt je hoeveel maanden je nog moet betalen.

Schuldsaldoverzekering

 

Nog zo’n woord dat je nooit hoorde voor je een woning kocht. Een schuldsaldoverzekering is in feite een levensverzekering die ervoor zorgt dat (een deel) van je lening wordt afbetaald mocht je overlijden voor ze volledig is afgelost.

Banken vergelijken

 

Best mogelijk dat je de beste voorwaarden krijgt bij je huisbankier, maar het kan geen kwaad om ook even bij een andere bank langs te gaan. Er zijn ook kredietmakelaars die verschillende banken met elkaar vergelijken. Hou er rekening mee dat zij niet àlle banken vergelijken en dat ze een vergoeding krijgen voor hun diensten.

Vergeet de brandpolis niet

 

Vanaf het moment dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt, draag je als nieuwe eigenaar alle risico’s die verbonden zijn aan de woning. Dus sluit je ook best een brandverzekering af, die niet alleen de schade aan jouw kersverse woning dekt, maar ook schade aan derden, bijvoorbeeld de buren