Wie contacteer ik als ik mijn krediet niet meer kan afbetalen?

Je verliest je job, je wordt ziek, je energiefactuur swingt plotseling het dak uit… Dit zijn onvoorziene omstandigheden waardoor je in ernstige financiële problemen kan komen. Hopelijk overkomt je dit nooit. Mocht dit toch het geval zijn, neem je best zo snel mogelijk contact op met je bank! Samen kunnen jullie kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om je maandlast minder zwaar te maken.

 

Welke mogelijkheden bestaan er om mijn maandlast te verlichten?

De volgende mogelijkheden bieden zich onder meer aan om de kredietlast te verminderen :

  • verlenging van de looptijd van het hypothecair krediet;
  • tijdelijk uitstel van betaling van kapitaal;
  • (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling indien mogelijk;
  • omschakeling van een afbetaling op basis van gelijke kapitaalsaflossing naar een afbetaling op basis van gelijke termijnbedragen.

Lees er meer over in deze leaflet.

 

Ik kan mijn lening niet meer afbetalen, wat staat er mij te wachten?

Stel dat je achter raakt met de terugbetaling van je krediet, dan moet de bank dit melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België. De bank zal je ook aangetekend een aanmaning sturen.

Blijf je hierna nog steeds in gebreke, dan zal je samen met je bank voor de beslagrechter moeten verschijnen, om zo mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.

De bank zal altijd eerst alle andere waarborgen trachten te benutten zoals loonoverdracht, borgstelling, …

Komt er helemaal geen akkoord of oplossing, dan volgt een procedure van uitvoerend onroerend beslag. Je onroerend goed, waarop de hypotheek voor het krediet is gevestigd, wordt in beslag genomen. De bank kan het nu verkopen en met het geld je krediet aanzuiveren.

Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Het belangrijkste is om onmiddellijk met je bankier te gaan praten, voordat je problemen te groot worden. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken die beter aansluit bij je nieuwe financiële situatie.

 

Verzekering tegen inkomensverlies

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië biedt de overheid een gratis verzekering aan die je beschermt tegen mogelijke betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vlaanderen

In Vlaanderen gaat het om de 'Verzekering Gewaarborgd Wonen', die door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. Werkenden kunnen de verzekering gedurende het eerste jaar na opname van kapitaal voor een maximale periode van 10 jaar afsluiten als zij een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Wie tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan een tegemoetkoming in de aflossing van zijn lening krijgen.

Meer details zijn hier beschikbaar.