Wat is het pensioen?

Het pensioen is het regelmatig inkomen dat mensen krijgen nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of wanneer ze niet meer kunnen werken door een handicap.

Het is een onderwerp waar je misschien liever in de verre toekomst aan denkt en dat ingewikkeld kan lijken als je jong bent, maar het is belangrijk om nu te begrijpen hoe het werkt. Het Belgische pensioenstelsel is opgebouwd rond drie belangrijke pijlers, die elk een andere rol spelen in het bieden van financiële zekerheid wanneer je met pensioen gaat.

 

Eerste pijler: het wettelijk pensioen

 

De eerste pijler is het wettelijk pensioen. Het wordt gefinancierd door sociale bijdragen. Dit komt erop neer dat elke keer dat je werkt en een salaris verdient, een deel van wat je verdient wordt ingehouden in de vorm van sociale bijdragen. Je werkgever draagt ook bij. Dit geld wordt gebruikt om de pensioenen van de huidige gepensioneerden te financieren. Dus als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvang je een staatspensioen.

 

Tweede pijler: het aanvullend pensioen

 

Afhankelijk van je fiscaal statuut (of je bediende, ambtenaar of zelfstandige bent) zijn er verschillende vormen van aanvullend pensioen. De bekendste zijn pensioenfondsen of groepsverzekeringen. Dit is een aanvullend pensioen georganiseerd door de werkgever. De werkgever is echter niet verplicht om dit te doen.

Als je zelfstandige bent, moet je hier zelf voor zorgen. Dit bestaat ook niet voor statutaire ambtenaren.

 

Derde pijler: individueel sparen

 

Nu is het aan jou! Onder deze derde pijler verstaan we de vorm van extra sparen door zelf geld opzij te zetten. Dit kan via pensioenspaarfondsen. Deze hebben de vorm van instellingen voor collectieve belegging en hangen af van de prestaties van de financiële markten. In overleg met je financieel adviseur kun je verschillende soorten pensioenspaarfondsen kiezen, aan de hand van van je risicoprofiel en leeftijd/horizon, gaande van defensief tot dynamisch.

 Je kunt ook sparen via een pensioenspaarverzekering of via langetermijnsparen.

 Onder de derde pijler kun je over het algemeen ook genieten van belastingvoordelen, wat deze vorm van sparen natuurlijk aantrekkelijker maakt.

Daar nu over beginnen nadenken is een slimme stap op weg naar een zekere financiële toekomst! Dus waarom er niet meer over te weten komen en vandaag nog beginnen met het plannen van je pensioen?

Je kunt de website voor financiële educatie Wikifin en de website van BEAMA bezoeken als je op zoek bent naar duidelijke informatie over pensioenen en pensioensparen. Voor informatie over pensioenspaarverzekeringen kunt u terecht op de website van Assuralia.