Wat is een woonkrediet of hypothecair krediet?

Een woonkrediet is een lening die je aangaat om je eigen woning te kopen, te (ver)bouwen of te renoveren. Dit krediet sluit je af bij een kredietverstrekker zoals de bank. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden of types van woonkrediet die je kan afsluiten. 

In de praktijk komt het hierop neer: een bank leent je geld voor de realisatie van je project, of je nu koopt, bouwt of verbouwt. Jij betaalt dit op afgesproken tijdstippen en tegen een vaste of veranderlijke interest terug.

Een woonkrediet kan via twee technieken: een lening of een kredietopening.

 

Wat is een lening?

Een lening is gericht op één actie: nadat de bank jou een som geld geleend heeft, moet jij dat binnen een bepaalde termijn en op afgesproken tijdstippen terugbetalen. Om de terugbetaling ervan te waarborgen, zal de bank een hypotheek nemen op het onroerend goed dat je koopt.

 

Wat is een kredietopening?

Dit is een heropneembaar krediet. Op die manier kan je bijvoorbeeld eerst een stuk grond kopen, dan bouwen en eventueel later nog verbouwingswerken uitvoeren. Je kan bij elke fase het overeengekomen bedrag of een deel ervan terug opnemen met een nieuw krediet in het kader van die kredietopening, op voorwaarde dat je ondertussen reeds voldoende kapitaal hebt terugbetaald en je het totale bedrag van de kredietopening niet overschrijdt.

Heel veel woonkredieten worden nu verstrekt in de vorm van een kredietopening. Dit is zeker een goede oplossing voor wie in fasen wil bouwen of verbouwen.

 

Wat is het voordeel van een kredietopening?

Je kan je projecten spreiden en in fasen werken. Er hoeft niet bij elke nieuwe opname een notaris aan te pas te komen.