Wat is een consumentenkrediet?

2 min
consumentenkrediet

Een consumentenkrediet is elk krediet dat in principe wordt aangegaan voor de aankoop van iets anders dan vastgoed, dit kan bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe wagen of een huishoudtoestel zijn. Maar je kan ook een krediet aangaan om verbouwingen, een huwelijksfeest,.... te financieren. Consumentenkrediet is strikt geregeld door de Wet op het Consumentenkrediet.

 

Zijn er verschillende kredietvormen?

Ja, er bestaan 4 verschillende soorten consumentenkrediet:

 1. Lening op afbetaling:
  Er wordt een geldsom ter beschikking gesteld voor een niet nader bepaalde dienst of aankoop.
  Die lening wordt afgesloten voor een bepaalde duur en moet via vaste periodieke (meestal maandelijkse) stortingen terugbetaald worden.
 2. Verkoop op afbetaling:
  Verkoop op afbetaling dient voor de aankoop van een welbepaald goed of het betalen van een concrete dienst. Het geleende bedrag betaal je in meerdere, doorgaans maandelijkse, stortingen terug.
 3. Financieringshuur of leasing:
  Een financieringshuur stelt je in staat om een goed (computer, auto,…) voor een bepaalde duur te huren. Aan het eind van die huurperiode heb je de mogelijkheid het goed aan te kopen voor de prijs die vastgesteld werd bij het sluiten van de overeenkomst.
 4. Kredietopening:
  Dit is een financiële reserve die je naar behoefte gebruikt, al dan niet verbonden aan het gebruik van een betaalkaart. De kredietopening kan de vorm aannemen van een “geoorloofde debetstand op een rekening”: een soort kredietopening die verbonden is aan een zichtrekening en je toelaat om “in het rood” te gaan. De interesten van deze kredietopening moeten periodiek terugbetaald worden. Voor de terugbetaling van het kapitaal zijn verschillende formules mogelijk. Er zijn echter wel maximumtermijnen vastgelegd waarbinnen het volledige bedrag terugbetaald moet zijn.

Ongeacht de kredietvorm die je kiest is de maximumtermijn voor terugbetaling wettelijk beperkt naargelang het ontleende bedrag.

 

Let op: Lenen kost geld!

Krediet mag je nooit zien worden als een bijkomende bron van inkomsten! Op het geleende bedrag moeten namelijk interesten betaald worden. Neem dus nooit een krediet als je niet zeker bent dat je dit zal kunnen terugbetalen.