Verschillende vormen van krediet

2 min

Wat is krediet?

Soms wil je iets aankopen, maar heb je hiervoor niet voldoende geld om dit meteen volledig te betalen.

  • Wanneer je dan eerst geld leent om het te kopen, maak je gebruik van krediet.
  • Dit ontleende geld moet je dan later terugbetalen, in één enkele keer of in stukjes. Hierbij betaal je ook nog interest aan de bank of een kredietmaatschappij, een vergoeding omdat je geld uitleende.

Verschillende vormen van krediet

De meest courante vormen van krediet zijn:

  • Lening op afbetaling: je leent een som geld die je kan gebruiken voor wat je wil. De ontleende som betaal je terug door maandelijks een afgesproken bedrag te betalen. Samen met interest.
  • Hypothecaire lening: je leent een som geld specifiek om een huis te bouwen of te kopen. De ontleende som betaal je samen met interest terug door periodiek (bv. maandelijks) een afgesproken bedrag te betalen.     
  • 'In het rood gaan' op je rekening: wanneer het geld op je zichtrekening op is en je toch nog betalingen doet waardoor je 'onder 0' gaat dan ben je een krediet bij je bank aangegaan. Hierna moet je dit krediet uiteraard vereffenen door geld op je rekening te storten.
  • Aankoop op afbetaling: je koopt een product (vb. een computer) maar moet niet onmiddellijk de volledige aankoopsom betalen. Na de aankoop los je deze schuld af door maandelijks een afgesproken bedrag te betalen. Ook hierbij zal je interest betalen.
  • De kredietopening: je krijgt een financiële reserve toegekend waar je vrij gebruik kan van maken. Er is wel een maximumlimiet ingesteld waardoor je bijvoorbeeld maximum 1.500 euro kan opnemen. Dat kan via je zichtrekening zijn of een kredietkaart waarmee je niet verplicht bent dit meestal binnen de maand volledig terug te betalen. Maak je van de kredietopening gebruik, dan moet je dit geld nadien met interesten terugbetalen.

Lenen kost geld

Een lening is 'kosteloos' wanneer er geen rente of interesten of andere kosten aangerekend worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je 1.000 euro leent en je nadien 10 keer 100 euro moet terugbetalen en niets meer. Je kreeg dan 1.000 euro en moest 1.000 euro terugbetalen.

Een krediet aangaan is meestal niet kosteloos en in de meeste gevallen wordt er interest aangerekend.

  • Waarom in de meeste gevallen? Omdat er ook commerciële aanbiedingen zijn waarbij verkopers een nulrente (een rentevoet aan 0%) aanbieden. Dit gebeurt soms bij autofinancieringen.

Wanneer de kredietgever interest aanrekent, betekent dit dat je meer zal moeten terugbetalen dan het geld dat je hebt ontvangen. Bv. wanneer je 1.000 euro leent en je nadien 10 keer 105 euro moet terugbetalen. Je kreeg dan 1.000 euro en moest 1.050 euro terugbetalen.

Lees over het maken van een goede keuze meer in de checklist 'Verantwoord lenen' van Wikifin.