Hoe een consumenten-krediet afsluiten?

Wie kan een consumentenkrediet aangaan?

 • Elke meerderjarige kan een krediet aanvragen bij een bank of een erkende kredietgever.
 • Je moet wel voldoen aan de voorwaarden die door de kredietgever gesteld worden (solvabiliteit, verzekeringen,…)

Wanneer kan je er beroep op doen?

Je kan een consumentenkrediet aangaan voor:

 • De aankoop van een goed of een dienst.
  Bijvoorbeeld een nieuwe computer, herstelling van een wagen, aankoop meubilair, …
 • Verbetering van leefomgeving
  Aankopen die het wooncomfort verhogen en soms zelf besparingen mogelijk maken.
  Bijvoorbeeld installatie centrale verwarming, inrichting badkamer, nieuwe keuken, bouw veranda, installatie zonnepanelen…
 • Bij bepaalde gebeurtenissen
  Bij sommige belangrijke of onverwachte gebeurtenissen is het nodig om je budget aan te vullen.
  Denk maar aan een huwelijk, communie, kapotte wasmachine, belastingaanslag, ongeval, overlijden, …
 • Tijdelijke aanvulling van een onevenwicht in het gezinsbudget
  Als je een tijdelijk onevenwicht in het gezinsbudget wil aanvullen.
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een schommelend inkomen door seizoensarbeid.

Waar afsluiten?

Een consumentenkrediet kan je aangaan bij:

 • Kredietgever: Financiële instellingen bieden via hun plaatselijke kantoren of bemiddelaars kredieten aan.
 • Kredietbemiddelaars. Deze kunnen we opdelen in 3 categorieën:
 1. kredietagenten: zijn verbonden aan één financiële instelling en verkopen enkel producten van deze financiële instelling
 2. kredietmakelaars: bieden producten aan van meerdere financiële instellingen
 3. verkopers: sommige winkels bieden de mogelijkheid om hun producten of diensten op krediet aan te kopen (bv. meubelzaken, elektrozaken,...) Dit gebeurt altijd in naam en voor rekening van een financiële instelling. De verkoper is gemachtigd door een financiële instelling om als kredietbemiddelaar op te treden.

Hoe verschillende kredietaanbiedingen vergelijken?

Wettelijk moet een kredietverlener je alle informatie meedelen die op het standaardformulier “genormaliseerde Europese informatie inzake consumentenkrediet” (“SECCI”) staat. Daar staan de financiële gegevens van het voorgestelde krediet op: o.a. het bedrag, de looptijd, het jaarlijks kostenpercentage (JKP) en de terugbetalingsmodaliteiten.

Een goede raad: vraag dit formulier aan bij verschillende kredietgevers en vergelijk deze alvorens een kredietovereenkomst af te sluiten.

Denk goed na alvorens een krediet aan te gaan!