Een zichtrekening openen

Waar kan je een zichtrekening openen?

Als je een zichtrekening wil openen, kan je terecht in het plaatselijke kantoor van je bank of op de website van een bank (zie volgende punt) .

Kan je ook een zichtrekening openen op internet?

De meeste banken bieden online zichtrekeningen aan. Die kan je eenvoudig en gratis via de website van de betrokken bank openen. Het is echter niet altijd mogelijk om alles van achter de computer te regelen, en soms moet je nog bepaalde documenten via de post opsturen of bij de bank langsgaan.

Kan iedereen een zichtrekening openen?

Elke bank legt zelf een leeftijdslimiet vast van wanneer je een zichtrekening kan openen. Wanneer je jonger bent die limiet, moet één van je ouders zijn akkoord geven.

De leeftijdslimiet behoort tot de individuele politiek van je bank. Hierdoor kan die limiet verschillen van bank tot bank 

Hoe oud moet je minimaal zijn om geld af te halen van je zichtrekening?

Om geld af te halen van je zichtrekening moet je minstens 18 jaar oud zijn. Je ouders kunnen in samenspraak met de bank wel beslissen om die leeftijdslimiet te verlagen. Ook de som geld die je kan afhalen wordt in samenspraak met je ouders vastgelegd.