Wat je moet weten over domiciliëringen

13/03/2017

Stel: je betaalt met een sms een parkeerticket, maar daarna blijft datzelfde parkeerbedrijf systematisch geld van je rekening afhouden via een domiciliëring. Moet je gewoon blijven betalen of kan je er iets tegen doen? Onder andere deze vraag zal Wien De Geyter, Febelfin woordvoerster en Secretaris-generaal, morgen beantwoorden in het consumentenprogramma ‘De Inspecteur’. Stem je radio morgen dan ook af op Radio 2 tussen 8 en 9u. Wij zetten voor u alvast enkele feiten om een rijtje!

Domiciliëring in het kort

Met een domiciliëring geef je toestemming aan een bedrijf om je facturen automatisch bij je bank te innen. Vooral voor betalingen die regelmatig terugkomen, zoals je gas-, telefoon-, elektriciteits- en GSM factuur is dit handig. Op die manier gebeuren je betalingen altijd tijdig zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Minder administratie voor jou én de begunstigde!

Mag een bedrijf zomaar geld afhouden?

Een bedrijf kan geen domiciliëring opstarten zonder de toestemming van de klant. Dit werd vastgelegd in de Europese domiciliëringswetgeving (SEPA), die van toepassing is sinds 2014. Als een bedrijf automatisch geld van de klant zijn rekening wil afhalen, heeft dit bedrijf altijd een schriftelijk mandaat met handtekening van de klant nodig. Een mondeling akkoord via de telefoon is dus niet voldoende.

Kan je je als consument beschermen?

De wet voorziet in een aantal maatregelen op het gebied van consumentenbescherming. Als klant heb je:

  • Recht op een terugbetaling gedurende 8 weken na de inning in geval van een geldig mandaat (klant geeft toestemming voor de domiciliëring).
  • Recht op terugbetaling gedurende 13 maanden in geval van een ongeldig mandaat (domiciliëring zonder toestemming van de klant).
  • Mogelijkheid om je rekening te blokkeren voor bepaalde domiciliëringen.
  • Mogelijkheid om een maximumbedrag  en/of de frequentie van de inningen (maandelijks, driemaandelijks, …) vast te leggen.
  • Mogelijkheid om te bepalen bij uw bank wie als schuldeiser wordt aanvaard (en wie niet).

In de meeste gevallen volstaat het echter om je bank aan te spreken. Eventuele klachten kunnen ook bij de bevoegde dienst van de FOD Economie worden ingediend.

Kan je je geld terugkrijgen?

Ja, indien je niet akkoord gaat met de invordering van de domiciliëring, heb je tot acht weken na de betaling tijd om je bank te verzoeken tot een terugbetaling van het gedebiteerde bedrag. Indien de toestemming niet geldig (ongeldig mandaat) was, bedraagt de periode 13 maanden.

Meer over: