Verzekeringsbeleggingen

Wat zijn verzekeringsbeleggingen?

Verzekeringsbeleggingen zijn overeenkomsten tussen

  • de verzekeringnemer: diegene die het contract aangaat
  • de verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij
  • de begunstigde: diegene die bij afloop van het contract het kapitaal en rente krijgt uitbetaald

Als verzekeringnemer betaal je premies aan de verzekeraar. Die premies kunnen éénmalig of periodiek gestort worden. Bij afloop van het contract (bij pensioen,  bij overlijden of op een contractueel overeengekomen datum) moet de verzekeraar een bepaalde som uitbetalen aan de begunstigde.

Wanneer en aan wie worden kapitaal en rente uitbetaald?

Verzekering bij leven

Kapitaal en rente worden op de vervaldatum van de overeenkomst (bijvoorbeeld op de pensioenleeftijd) uitbetaald aan de verzekerde.

Verzekering bij overlijden

Kapitaal en rente worden bij het overlijden van de verzekerde aan de begunstigde (vb kinderen) uitgekeerd.

Gemengde verzekering 

Ook de combinatie van beide is mogelijk. Hiermee bouw je kapitaal op dankzij de levensverzekering en bescherm je jouw familie in geval van overlijden.

Waar kan je een verzekeringsbelegging afsluiten?

Je kan hiervoor terecht bij een (bank)verzekeraar of financiële instelling.

Wat zijn de bekendste soorten verzekeringsbeleggingen?

De bekendste verzekeringsbeleggingen zijn:

TAK 21

Dat is een belegging waarmee je een kapitaal kunt opbouwen voor in de toekomst.

Zowel je kapitaal als rendement zijn gewaarborgd.

TAK 23

Dat is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Kapitaal en rendement zijn niet gewaarborgd.