TAK 23

Wat is TAK 23?

Een TAK 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus afhankelijk van de prestaties van die fondsen. Er kan een positief of negatief rendement zijn, waardoor kapitaalsverlies mogelijk is.

Aan TAK 23-producten zijn dus meer risico’s voor de belegger verbonden dan aan TAK 21-producten.

Wat zijn de grootste verschillen tussen TAK 21-producten en TAK23-producten?

Kapitaal

 • TAK 23: geen kapitaalswaarborg
 • TAK 21: kapitaal is gewaarborgd

Rendement

 •   TAK 23: geen gegarandeerde rente
 •   TAK 21: de rente is vast en gegarandeerd

Risico

 • TAK 23: beursgerelateerd en dus volatieler
 • TAK 21: relatief veilige belegging

Fiscaliteit

Verzekeringsproducten voor pensioensparen, langetermijnsparen of gekoppeld aan een hypothecair krediet geven recht op belastingaftrek.

 • TAK 23: voldoet momenteel niet aan een van bovenstaande kenmerken en is dus niet fiscaal aftrekbaar
 • TAK 21: voldoet normaal wel aan een van bovenstaande kenmerken en is in dat geval fiscaal aftrekbaar

Wat zijn de grootste verschillen met een gewoon beleggingsfonds?

 • TAK 23 is een verzekeringsproduct,  je kan dus een begunstigde aanduiden. Bij het overlijden van de verzekerde gaat het kapitaal rechtsreeks naar de begunstigde. Er moeten wel successierechten betaald worden.
 • Met een TAK 23-product betaal je geen taks op beursverrichtingen omdat de onderliggende fondsen die taks al betalen.
 • Vervroegd uit een TAK 23-levensverzekering stappen is een duurdere zaak dan uit een beleggingsfonds stappen.

Voor wie zijn TAK 23-producten bedoeld?

In tegenstelling tot TAK 21-producten zijn TAK 23-producten vooral geschikt voor de belegger die meer risico kan en wil nemen. Je kan een deel van je geïnvesteerde kapitaal verliezen en er is geen garantie op rendement.

Bestaan er TAK 23-producten met meer zekerheid?

Klikfondsen

Bij een klikfonds is de op een gegeven moment bestaande meerwaarde definitief verworven. Aan deze zekerheid zijn kosten verbonden.

Kapitaalbescherming

Bij een TAK 23-levensverzekering met kapitaalbescherming wordt je kapitaal op de vervaldag gegarandeerd terugbetaald. Die kapitaalbescherming is enkel geldig op de vervaldag en geldt dus niet als je er vervroegd wil uitstappen.

Welk type TAK 23 kiezen?

Dat hangt volledig af van je beleggersprofiel. Hoeveel risico wil je nemen? Hoe lang kan je het geld missen? Welke beleggingen heb je al in portefeuille?

Wat brengt een TAK23-product op?

Het rendement hangt af van de evolutie van de fondsen die aan het TAK 23- verzekeringsproduct gekoppeld zijn.

TAK 23-producten zijn bedoeld om op lange termijn een hoger rendement te halen dan klassieke spaarproducten.

Kan je van fiscale voordelen genieten?

De premies voor een TAK 23-product zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Moet je roerende voorheffing betalen?

Als je kiest voor een TAK 23-product zonder engagement (bijvoorbeeld: zonder kapitaalbescherming) moet je geen roerende voorheffing betalen.

Als je echter kiest voor een TAK-23 met een engagement (bijvoorbeeld: wel kapitaalbescherming) zal je wel roerende voorheffing moeten betalen als je contract minder dan 8 jaar loopt.

Kunnen er kosten aangerekend worden?

 • instap- en uitstapkosten
 • beheerkosten
 • verzekeringstaks van 2% bij inschrijving