TAK 21

Wat is een TAK 21-product?

TAK 21-producten zijn levensverzekeringen met

 • een gewaarborgde terugbetaling van je kapitaal
 • een gewaarborgd rendement
 • eventuele winstdeelname
 • fiscale voordelen

Voor wie zijn TAK 21-producten bedoeld?

TAK 21-producten zijn bedoeld voor beleggers op zoek naar

 • een veilige belegging
 • fiscale voordelen
 • een belegging op de lange termijn
 • een gegarandeerde rente

Zijn er verschillende soorten TAK 21-producten?

Pensioenspaarverzekering

Zowel je kapitaal als rendement zijn gegarandeerd. Eventuele winstdeelname hangt af van de verzekeraar en de economische situatie.

Levensverzekeringen

Op deze manier kan je een kapitaal voor de toekomst opbouwen.

Verzekeringsrekeningen:

Verzekeringsrekeningen bieden een kapitaalbescherming en een klein gewaarborgd rendement (in bepaalde gevallen kan die 0% zijn). Dit klein gewaarborgd rendement wordt jaarlijks aangevuld met een eventuele winstdeelname. Die kan verschillen van jaar tot jaar naargelang de prestaties op de financiële markten.

Verzekeringsbons

Een eenvoudige belegging met een gewaarborgd rendement.

Wat zijn verzekeringsbons?

Als je belegt in een verzekeringsbon dan stort je éénmalig een bedrag. Op dat bedrag wordt gedurende de hele looptijd van het contract dezelfde rentevoet toegepast.

De rente wordt niet jaarlijks uitbetaald maar aan het kapitaal toegevoegd, (gekapitaliseerd) zodat ze zelf rente oplevert.

De opbrengst van je belegging wordt pas op de vervaldag uitbetaald, samen met je begininleg.

De verzekeringsbon kan een alternatief zijn voor de kasbon of staatsbon.

Voordelen van verzekeringsbons

 • Je moet geen beurstaks betalen.
 • Je moet (meestal) geen roerende voorheffing betalen.
 • De rente is vooraf vastgelegd en gegarandeerd.
 • Verzekeringsbons vallen net zoals spaarrekeningen, onder het depositogarantiesysteem. Dat betekent dat je inleg gegarandeerd wordt door de overheid tot 100.000 euro.

Nadelen

 • Als je voor de vervaldag je verzekeringsbon wil stopzetten, moet je een afkoopvergoeding betalen. Dat is bij kasbons niet het geval.
 • Een verzekeringsbon staat op naam, een kasbon niet.

Wanneer kan je geld storten?

Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je geld stort.

Je stortingen kunnen bestaan uit

 • periodieke stortingen, bijvoorbeeld maandelijkse of driemaandelijkse
 • één of meerdere eenmalige (vaak grotere) stortingen

Wanneer wordt je kapitaal terugbetaald?

Op een vooraf vastgestelde leeftijd, meestal de pensioenleeftijd.

Bij overlijden van de belegger wordt de bon uitbetaald aan de begunstigde.

Wat brengt een TAK 21-product?

Op een TAK 21-product kan je rente en winstdeelname uitbetaald krijgen.

Rente

De rentevoet wordt vooraf vastgelegd en kan gelden voor de volledige looptijd van het contract of voor een kortere periode. Na die periode kan de rentevoet dan herzien worden.

De rente wordt doorgaans gekapitaliseerd, of met andere woorden toegevoegd aan het kapitaal.

Winstdeelname

Winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de winst die de verzekeringsonderneming maakt. Er kunnen dus jaren zijn waarin er wel winstdeelname wordt uitgekeerd en andere waarin dat niet gebeurt.

Kan je van fiscale voordelen genieten?

Een TAK 21-verzekering geeft recht op belastingaftrek. Je kan dus elk jaar een deel van je stortingen terugkrijgen in de vorm van een belastingvermindering. Er is wel een jaarlijks maximum vastgelegd.

Moet je roerende voorheffing betalen?

Als je een levensverzekering van het type TAK 21 hebt moet je hier geen roerende voorheffing op betalen als het contract langer loopt dan 8 jaar en 1 dag.

Bij vroegtijdige opname betaal je in veel gevallen wel roerende voorheffing. Die wordt dan berekend op basis van een fictief rendement van 4,75%. Dat kan hoger liggen dan wat TAK 21-producten opbrengen.

Er is een belangrijke uitzondering op de regel over roerende voorheffing bij vroegtijdige opname. Contracten die 130% van het kapitaal uitbetalen als de contractnemer overlijdt tijdens de looptijd van het contract, moeten geen roerende voorheffing betalen bij vroegtijdige opname.

Kunnen er kosten aangerekend worden?

Er kunnen diverse kosten aan een TAK 21-product verbonden zijn:

 • instapkosten als je een contract afsluit
 • uitstapkosten als je vroegtijdig je contract wil stopzetten
 • conjuncturele vergoeding bij stopzetten van je contract
 • eventuele beheerkosten
 • verzekeringstaks van 2% bij inschrijving