Veranderen van bank is vanaf vandaag eenvoudiger

1 februari 2018

Grote inspanningen van banken om vernieuwde dienstverlening te implementeren

Vandaag gaat de vernieuwde interbancaire dienst Bankswitching van start. Consumenten kunnen hierdoor nog eenvoudiger overstappen naar een andere bank. Ze moeten niet langer zelf hun nieuwe rekeningnummer doorgeven aan pakweg hun werkgever of elektriciteitsleverancier. De nieuwe bank neemt dat voortaan op zich via de dienst Bankswitching.

Bankswitching in contact met klant en schuldeisers

Tot nu toe deelde een consument die van bank veranderde zelf zijn nieuwe rekeningnummer mee aan zijn schuldeisers die met domiciliëring werken (bv. telecomoperatoren of elektriciteitsleveranciers) en zijn opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen (bv. zijn werkgever of een uitkeringsinstelling zoals een pensioendienst of een ziekenfonds). Vanaf vandaag doet zijn nieuwe bank dat voor hem.

De banken werken daarvoor samen binnen de nieuwe centrale, interbancaire dienst Bankswitching. Nadat de nieuwe bank een overstapaanvraag heeft ontvangen, start Bankswitching de communicatie op naar de consument en de schuldeisers.

Bankswitching communiceert met schuldeisers

Bankswitching stuurt de ontvangen meldingen van bankoverstap door naar de betrokken schuldeisers die met domiciliëring werken en aan de opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen.

Deze meldingen bevatten het nieuwe en vorige rekeningnummer van de consument, de benaming van de nieuwe rekening, de overstapdatum en de mandaatreferentie in het geval van domiciliëringen. Er wordt eveneens een kopie meegestuurd van het aanvraagformulier dat de klant heeft ondertekend. Vanaf de overstapdatum moeten de schuldeisers en terugkerende betalers het nieuwe rekeningnummer gebruiken.

De dienst Bankswitching groepeert dagelijks de meldingen van alle nieuwe banken in één verzending. Schuldeisers en terugkerende betalers ontvangen hun meldingen per brief. Indien zij liever voor een digitaal kanaal opteren, kunnen zij dit aanvragen op de website www.bankswitching.be.

Bankswitching communiceert met consument

In de vernieuwde bankoverstapdienst kan de consument rekenen op de volgende dienstverlening:

 • zijn doorlopende en memo overschrijvingsopdrachten worden overgezet naar de nieuwe bank;

 • zijn schuldeisers die met domiciliëring werken en de opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen worden geïnformeerd over zijn bankoverstap;

  • hij wordt zelf geïnformeerd over de meldingen aan zijn schuldeisers die met domiciliëring werken en aan de opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen;
  • indien bepaalde schuldeisers en/of terugkerende betalers niet verwittigd kunnen worden door bv. ontbrekende informatie, dan wordt hij hierover geïnformeerd;
  • indien hij zijn schuldeisers en terugkerende betalers liever zelf wil verwittigen, stuurt Bankswitching hem daarvoor de nodige vooringevulde brieven die hij kan aanvullen, ondertekenen en versturen;
 • hij wordt geïnformeerd over de eventuele blokkeringen en/of beperkingen inzake domiciliëringen bij zijn vorige bank die hij eventueel ook kan aanvragen bij zijn nieuwe bank;

 • zijn betaalkaarten worden geschrapt bij de vorige bank;

 • zijn vorige zichtrekening wordt vereffend;

 • zijn rekeningsaldo wordt overgezet op zijn zichtrekening bij de nieuwe bank.

Bankswitching op het Europese toneel

De banken hebben hard gewerkt om de vernieuwde bankoverstapdienst tijdig te implementeren. Ze gaan bovendien een stuk verder dan wat de Europese betaalrekeningrichtlijn voorschrijft. Een overzicht:

 • memo overschrijvingsopdrachten worden overgezet;

 • de consument wordt geïnformeerd over de eventuele blokkeringen en/of beperkingen inzake domiciliëringen bij zijn vorige bank die hij eventueel ook kan aanvragen bij zijn nieuwe bank;

 • betaalkaarten worden geschrapt bij de vorige bank;

 • de bankoverstap wordt sneller afgewerkt;

 • meldingen aan schuldeisers en terugkerende betalers worden gegroepeerd en centraal verzonden;

 • schuldeisers en terugkerende betalers kunnen ervoor kiezen om hun meldingen digitaal te ontvangen.

Meer weten?

Voor meer uitleg kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het centrale persnummer 02 507 68 31 of via press@febelfin.be

Breng zeker ook een bezoekje aan www.bankswitching.be.

Meer over: