Wat levert een termijnrekening op?

Wat brengt een termijnrekening op?

Een termijnrekening brengt al vanaf de eerste dag rente op. De rentevoet wordt bepaald als je de rekening opent en is afhankelijk van de gekozen munt, de looptijd en de grootte van het bedrag. De rentevoet blijft constant gedurende de volledige looptijd.

Ligt de rente vooraf vast?

Ja, de bank garandeert gedurende de hele looptijd een vaste rente.

Kan de bank vrij bepalen hoeveel rente ze biedt?

Ja, er zijn geen wettelijke beperkingen zoals bij de gereglementeerde spaarrekening. De bank moet er wel voor zorgen dat ze geen rente biedt die zo hoog ligt dat ze erdoor in moeilijkheden kan komen.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Een termijnrekening heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Op het einde van die periode krijg je het geld terug, inclusief de rente. Bij sommige termijnrekeningen kan je ervoor kiezen om de rente jaarlijks maar ook periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) te laten uitkeren.

Afhankelijk van de bank heb je de keuze over wat er gebeurt met de rente. Ofwel wordt die uitbetaald op je zichtrekening, ofwel wordt die toegevoegd (gekapitaliseerd) aan de termijnrekening. Vaak heb je ook de mogelijkheid om te kiezen of de termijnrekening op het einde automatisch verlengd (hernieuwd) wordt voor dezelfde periode.

Hoe worden opbrengsten belast?

De rentevoeten die banken voor termijnrekeningen afficheren zijn brutopercentages op jaarbasis. De nettorente is echter het belangrijkst.

Je betaalt namelijk roerende voorheffing op de renteopbrengst. Die voorheffing wordt automatisch afgehouden door de bank. Hierdoor is er een verschil is tussen bruto- en nettorente. Wanneer je bijvoorbeeld een brutorente van 3,00% ziet, dan levert de termijnrekening in feite netto 2,25% op.