Wat is een termijnrekening?

Wat is een termijnrekening?

Als je spaargeld hebt dat je voor een bepaalde of langere tijd kan missen, dan kan je een termijnrekening overwegen. Bij een termijnrekening zet je spaargeld voor een bepaalde termijn (vandaar de naam) vast. Dat betekent dat jouw geld gedurende de hele looptijd niet beschikbaar is. Die looptijd kan je wel zelf op voorhand kiezen. De rentevoet die vastgelegd wordt bij het openen van een termijnrekening, blijft tot de einddatum constant.

Een termijnrekening is hetzelfde als een termijndeposito, termijncontract, termijnplaatsing, ...

Kan je voor de einddatum je geld afhalen als je het nodig hebt?

Tijdens de looptijd van de termijnrekening staat je geld in principe vast, het is niet de bedoeling dat je vervroegd geld opneemt.

Sommige banken laten dit toch toe. Je zal hiervoor doorgaans wel een extra kost (verbrekingsvergoeding) moeten betalen. Deze vergoeding ligt op voorhand vast en is vrij te bepalen door de bank.

Is een termijnrekening altijd in euro?

Neen, een bank kan termijnrekeningen aanbieden in om het even welke munt. Zo kan je op sommige momenten profiteren van een hogere rente op bepaalde munten. Je moet er wel rekening mee houden dat een hogere rente meestal ook inhoudt dat de kans op een koersdaling van die munt groter is, m.a.w. je loopt een koersrisico.

Wie garandeert de veiligheid van je geld?

Alleen het geld op je termijnrekening in euro of in een munt van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte valt onder het  Belgische depositogarantiesysteem, net als geld op spaarrekeningen en zichtrekeningen. Gaat de bank failliet, dan zorgt het Bijzonder Beschermingsfonds ervoor dat je spaargeld tot 100.000 euro wordt terugbetaald. Dit bedrag geldt per klant, per bank maar niet per rekening. Heb je bijvoorbeeld 2 termijnrekeningen bij dezelfde bank met elk 70.000 euro, dan is daarvan 100.000 euro gewaarborgd. Als de rekening op naam van twee personen staat (bv. gehuwden), dan heb je elk recht op een vergoeding van maximum 100.000 euro.

Voor meer informatie zie hier (depositogarantiesysteem).

Wat gebeurt er met het geld op je termijnrekening?

Het geld op je termijnrekening blijft niet in de kluis van de bank blijft liggen. De bank mag met jouw geld uitleningen doen. Ze zal het geld voornamelijk terug injecteren in de economie onder de vorm van kredieten aan gezinnen, bedrijven en overheden.

Voordelen

  • Termijnrekeningen bieden soms een hogere rente dan de gemiddelde spaarrekening
  • Je bent zeker dat de rentevoet tijdens de looptijd niet zakt
  • Je weet vooraf precies hoeveel rente je kunt verwachten
  • Er zijn geen instapkosten, geen beheerskosten en geen uitstapkosten op eindvervaldag

Nadelen

  • Je kan gedurende een periode niet aan je geld. Indien je je termijnrekening toch opzegt, wordt er mogelijks een verbrekingsvergoeding gevraagd
  • Het minimumbedrag dat je op een termijnrekening moet plaatsen, is bij sommige banken vrij hoog
  • De renteopbrengst wordt vanaf de eerste euro belast