Kosten van een termijnrekening

Zijn er kosten verbonden aan een termijnrekening?

De meeste banken rekenen geen openings-, afsluit- of beheerskosten aan.

Als je de termijnrekening voor de vastgelegde einddatum wil opzeggen zal je mogelijks een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Je kan de mogelijke kosten van een termijnrekening altijd checken in de tarieflijsten die de banken ter beschikking stellen in hun kantoren en op hun website.

Wat is een verbrekingsvergoeding?

De termijnrekening heeft een vaste looptijd. Tijdens deze periode kan je geen geld opvragen. Als je dit toch doet, dan zal je mogelijks een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Ga daarom vooraf goed na welke kosten de bank maximaal kan aanrekenen en tot wanneer ze rente uitbetaalt op het bedrag dat je eventueel vervroegd opvraagt.

Moet je belastingen betalen op de renteopbrengst?

Als de rente wordt uitbetaald, houdt de bank een roerende voorheffing van 30% af. Dat bedrag wordt doorgestort aan de fiscus. De roerende voorheffing moet betaald worden op de volledige renteopbrengst. Er is geen belastingsvrije schijf zoals bij het spaarboekje.

Bij iedere renteafrekening ontvang je een detail van de betaalde voorheffing.