Startschot voor campagne om elektronisch betaalverkeer te stimuleren

17/09/2012

U heeft het misschien al gezien. In warenhuizen, handelszaken en selfbanks hangen sinds begin deze maand onder meer affiches met de boodschap “Betalen? Met de kaart uiteraard”. Dit is de slogan van de campagne die begin deze maand van start is gegaan om het elektronisch betaalverkeer in België te stimuleren. Die campagne zal lopen tot het einde van deze maand en wordt gedragen door Comeos, Unizo, UCM en Febelfin, respectievelijk de Federatie van de handel en diensten in België, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de Union des Classes Moyennes en de Belgische federatie van de financiële sector.

Deze campagne, die in december zal herhaald worden, kadert in het overleg dat de handelssector en de financiële sector eerder hebben aangeknoopt om het elektronisch betaalverkeer in België een bijkomende stimulans te geven. Alle partijen die deel uitmaken van de keten van het betaalverkeer zullen intensief blijven samenwerken en de nodige inspanningen blijven leveren zodat de consument en de handelaar kunnen blijven genieten van een veilig, snel, gebruiksvriendelijk en betaalbaar elektronisch betaalverkeer. Actief overleg zal hierover in de komende maanden plaatsvinden. Ook de overheid dient haar steentje bij te dragen en maatregelen uit te werken om het elektronisch betaalverkeer in België te bevorderen, bijvoorbeeld aan de hand van fiscale stimuli.

De Belg voert op jaarbasis gemiddeld 63 betalingen uit met een debetkaart. De inwoners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Zweden doen het merkelijk beter: zij voeren per debetkaart respectievelijk gemiddeld 78, 90, 104 en 169 betalingen uit. [1] Dit toont aan dat, ondanks het feit dat kaartbetalingen jaar na jaar toenemen [2], er nog steeds handelaars en consumenten zijn in België die hier niet of onvoldoende mee vertrouwd zijn. Daar wil deze sensibiliseringscampagne iets aan veranderen.

 

Voordelen van kaartbetalingen

Met deze campagne willen Comeos, Unizo, UCM en Febefin de handelaars en de consumenten wijzen op de mogelijkheid om met de kaart te betalen en op de talrijke voordelen van kaartbetalingen. In de eerste plaats zijn deze kaartbetalingen niet alleen een eenvoudige én snelle manier om te betalen. Kaartbetalingen zijn ook veiliger en gebruiksvriendelijk aangezien er minder cashgeld in kas of op zak moet gehouden worden en er dus minder gevaar is voor diefstal, verlies of vergissingen. Bovendien wordt de kaarthouder met de wet op de betaaldiensten zeer goed beschermd en heeft hij in de meeste gevallen de mogelijkheid om zijn gebruikslimieten aan te passen in overeenstemming met zijn behoeften.

 

Maatschappelijke kost van cash

Het is overigens algemeen gekend dat de globale maatschappelijke kosten van elektronische kaartbetalingen, inclusief de kosten voor veiligheid voor de burger, aanzienlijk lager zijn dan de kosten verbonden aan betalingen met cash. Volgens een Europese studie [3] kostte de verspreiding, het beheer, de verwerking en recyclage van cash, alsook het aanvaarden ervan 84,1 miljard euro aan de Europese samenleving in 2008. Dit komt overeen met 0,6% van het Europees Bruto Nationaal Product of 129,5 euro per Europeaan op jaarbasis.

 

Nood aan een groei-ondersteunend kader

Alle betrokken partijen onderschrijven de blijvende noodzaak om een kader te creëren dat de toename van het aantal kaartbetalingen toelaat en positieve incentives genereert voor alle stakeholders: de banken, de consumenten, de handelaars en de overheden.

Belangrijke aandachtspunten zijn enerzijds het aanbieden van oplossingen die aansluiten bij de noden van elke speler en anderzijds de kostprijs van elektronisch betalen. Wat betreft dit laatste aspect, dient te worden vermeden dat de op heden door de maatschappij als geheel gedragen kost van cash verandert in een kost die door specifieke partijen wordt gedragen.

Daarom engageren de betrokken partijen er zich toe het reeds eerder aangevatte overleg verder uit te diepen met de bedoeling samen verder te werken aan een kader dat elektronisch betalen aantrekkelijk maakt voor alle actoren. Dit overleg heeft reeds tot concrete resultaten geleid, zoals bijvoorbeeld het afstemmen van het BC/MC-schema op de SEPA-regels (Single European Payments Area).

Deze aandachtspunten vertalen zich tevens in de door de ondertekenaars van deze campagne gesteunde vraag aan de overheid om ook haar rol te spelen, bijvoorbeeld door gepaste fiscale maatregelen te treffen.

 

Betalen ? Met de kaart uiteraard !

Deze campagne is gebouwd rond een duidelijk zichtbare slogan en logo, die niet verwijzen naar een specifiek type van betaalkaart, noch naar een welbepaald bedrag.

 

De campagne zal niet alleen te zien zijn op plaatsen waar je met de kaart kan betalen – zoals warenhuizen, handelszaken, apothekers, enz. -  maar ook op homebanking websites van banken en in selfbanks. De campagne loopt nog de hele maand september en zal in december herhaald worden.


Bijlagen

 

Grafiek over gemiddeld aantal verrichtingen per debetkaart op jaarbasis in verschillende Europese landen (gegevens 2010)

(Bron: Febelfin berekeningen op basis van gegevens van de Europese Centrale Bank- 2010)

 

Grafiek over de evolutie van het aantal transacties met debetkaarten, kredietkaarten en proton aan betaalterminals (in mio) van 2000 tot en met 2011

(Bron : Febelfin)

 

Grafiek over de evolutie van het aantal betaalterminals

(POS of points of sale) van 2006 tot en met 2010

(Bron: Europese Centrale Bank – Payment Statistics)

 

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij :

 

Over Comeos

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden zijn actief in achttien sectoren en verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Samen zijn onze sectoren goed voor 11,2 procent van het bnp en stellen ze 400.000 mensen te werk, wat van de handel de grootste werkgever in de privé-sector maakt. Comeos levert diensten op maat van zijn leden, en wil als kennis- en netwerkingplatform de dynamiek van de handel stimuleren.

 

Over Febelfin

Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Begin 2012 vertegenwoordigen Febelfin en haar leden 258 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan 100.000.

De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als “shared voice” van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.

De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening, vertrouwen en transparantie, dynamiek en proactiviteit.

 

Over Unizo

UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste ondernemersorganisatie. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. UNIZO geeft aan de leden advies, informatie en organiseert opleidingen en netwerking.

 

Over UCM

UCM houdt zich bezig met de verdediging, de vertegenwoordiging en de promotie van de zelfstandigen en van de Franstalige KMO overal waar het nodig is. UCM verdedigt een maatschappij waar het mogelijk is te ondernemen, te slagen, waar het werk gewaardeerd is, waar de onderneming geacht wordt.

UCM is ook de meest belangrijke dienstengroep uit Wallonië en in Brussel die de bedrijfsleider begeleidt, bijstaat en hem raad geeft in alle stappen van zijn beroepsleven: van het starten tot het overmaken van zijn bedrijf, met inbegrip van de ontwikkeling, het aanwerven van personeel en het aandacht voor duurzame ontwikkeling.

 


[1] Berekeningen van Febelfin op basis van gegevens van Europese Centrale Bank (gegevens 2010). Zie ook grafiek in bijlage op pg 3.

[2] Evolutie elektronisch betaalverkeer: zie grafiek in bijlage op pg. 3.

[3] The Future of Cash Payments, Retail banking Research, januari 2010.

 

Meer over: