Kosten verbonden aan een spaarrekening

Zijn er kosten verbonden aan een spaarrekening?

De mogelijke kosten van een spaarrekening zijn de openingskosten en de beheerskosten.

  • Openingskosten worden aangerekend wanneer je een spaarrekening opent.
  • De beheerskosten zijn een vergoeding die de bank mag aanrekenen voor het beheer van je gelden.

De meeste banken rekenen echter geen openings- en beheerskosten aan.

Je kan de mogelijke kosten van een spaarrekening altijd checken in de tarieflijsten die de banken ter beschikking stellen in hun kantoren en op hun website.

Moet je belastingen betalen op je renteopbrengst?

Bij een gereglementeerde spaarrekening is de renteopbrengst tot 1.880 euro vrijgesteld van belastingen (roerende voorheffing). Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. De opbrengst boven 1.880 euro wordt belast aan 15%. Als je meerdere spaarrekeningen hebt en je merkt dat de gecombineerde rente meer dan 1.880 euro bedraagt, dan moet je dat aangeven in je belastingsbrief. Je zal dan alsnog de roerende voorheffing moeten betalen.

Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening moet op de volledige opbrengst (dus vanaf de eerste euro) een roerende voorheffing van 30% betaald worden.