Wat levert een spaarrekening op?

Wat brengt een spaarrekening op?

Als je geld op een spaarrekening stort, betaalt de bank in ruil hiervoor een vergoeding: rente.

De rentevergoeding op een spaarrekening bestaat uit 2 elementen: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Wat is een basisrente?

De basisrente is een vergoeding dat de bank uitkeert voor elke dag dat je geld op een spaarrekening staat. Het geld op je spaarrekening levert je dus vanaf de eerste dag basisrente op. Op het eind van het jaar berekent de bank hoeveel dagen elke storting op de spaarrekening heeft gestaan om zo de rente te berekenen en uit te betalen.

De basisrente wordt weergegeven in een percentage op jaarbasis.

Wat is een getrouwheidspremie?

Naast de basisrente biedt een spaarrekening ook een getrouwheidspremie. Daarvoor moet je geld wel voor minstens 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijven staan. Als je vroeger geld van de rekening haalt, verlies je voor dat deel het recht op de premie. De getrouwheidspremie kan je zien als een beloning als je voor langere tijd je geld laat staan op deze spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt trimestrieel of vier keer per jaar uitgekeerd (zie ook laatste punt). 

Als je meerdere spaarrekeningen hebt binnen eenzelfde bank kan je tot drie maal toe geld overschrijven van de ene rekening naar de andere zonder dat je je getrouwheidspremie verliest. Vanaf de vierde keer is dit wel het geval.

Kan de bank de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen?

De basisrente en getrouwheidspremie kunnen schommelen onder invloed van de marktomstandigheden en de algemene economische situatie. Wanneer het economisch minder goed gaat, zullen de rentevoeten doorgaans lager zijn. Hierdoor wordt sparen minder interessant en wordt consumeren gestimuleerd. Dit is op zijn beurt dan weer goed voor de economische activiteit en de werkgelegenheid.

Een wijziging van de basisrente is geldig vanaf diezelfde dag en heeft dan ook een onmiddellijke invloed op je spaargeld. Een wijziging van de getrouwheidspremie heeft dat niet. De nieuwe getrouwheidspremie zal pas ingaan wanneer je een nieuwe storting doet, of er een nieuwe periode begint voor een al geplaatste som.

De bank brengt je, meestal via de rekeninguittreksels, op de hoogte van iedere wijziging.

Bekijk hier hoe de rentevoet en de economie met elkaar in verband staan:

Kan de bank de rentevergoeding vrij bepalen?

Ja en neen. De bank mag om het even welke rente aanbieden als ze hierdoor niet in moeilijkheden kan komen.

Maar als de bank wil dat haar klanten kunnen genieten van fiscale vrijstelling op hun rentevergoedingen (gereglementeerde spaarboekjes), dan moet de bank zich houden aan een aantal wettelijke regels.

Die regels koppelen de maximale rentevergoeding aan de rente van de ECB. Ligt die rente boven 3% dan mogen de banken de ECB-rente als maximale basisrente hanteren. Ligt de rente van de ECB lager, dan mogen ze tot max. 3% basisrente bieden. Deze maximale rente kan wijzigen. De bank is niet verplicht om dat maximum te bieden.

Wanneer je bank de basisrente wijzigt, mag ze deze rentevoet in de drie daaropvolgende maanden niet meer verlagen.

Ook de getrouwheidspremie is aan voorwaarden gekoppeld. Die mag maximaal de helft bedragen van de hoogst toegelaten basisrente en minimaal een kwart van de basisrente die de bank effectief toepast.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Je basisrente wordt jaarlijks uitgekeerd. Dit gebeurt meestal op het einde van het jaar. Bij sommige banken kan je dat moment ook zelf kiezen.

Je getrouwheidspremie wordt dan weer vier keer per jaar uitbetaald: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Als je midden in het jaar besluit om je spaarrekening stop te zetten, krijg je meestal onmiddellijk de rente uitgekeerd. 

Je kan je bank vragen om je een gedetailleerde intrestafrekening te bezorgen waarop de verschillende componenten van de rente staan uitgelegd.