Wat is een spaarrekening?

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een rekening waarop je op elk moment geld kan storten en weer afhalen.

Als je geld stort op een spaarrekening betaalt de bank je hiervoor in ruil een vergoeding. Die vergoeding noemen we rente.
Andere namen voor de spaarrekening zijn 'spaarboekje', 'depositoboekje' of 'spaardeposito'.

Wat is het verschil met een zichtrekening?

Een zichtrekening dient vooral om je dagelijkse financiën te beheren (bv. overschrijvingen, betalingen met je bankkaart). Aan een spaarrekening is geen betaalkaart verbonden, en het is niet mogelijk om rechtstreeks geld van je spaarrekening naar derden over te schrijven tenzij naar een familielid tot en met de tweede graad van de titularis. Je kan wel geld overschrijven naar een eigen zicht- of spaarrekening bij dezelfde bank. Meestal kan je ook cash geld afhalen van je spaarrekening.

Kan je op elk moment over je geld beschikken?

Je kan op elk moment je geld opnemen wanneer je het nodig hebt, of wanneer je het geld naar een andere rekening wilt verplaatsen. De bank kan voor een opvraging van meer dan 1.250 euro een termijn van 5 kalenderdagen voorzien en de opvraging beperken tot 2.500 euro per halve maand.

Wie garandeert de veiligheid van je geld?

Het geld op je spaarrekening in euro of in een munt van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte wordt beschermd door het Belgische depositogarantiesysteem. Gaat de bank failliet, dan zorgt het Bijzonder Beschermingsfonds ervoor dat je spaargeld tot 100.000 euro wordt terugbetaald. Dit bedrag geldt per klant en per bank maar niet per rekening. Heb je bijvoorbeeld 2 rekeningen bij dezelfde bank met elk 70.000 euro, dan is daarvan in totaal 100.000 euro gewaarborgd. Als de spaarrekening op naam van twee personen staat (bv. gehuwden), dan heb je elk recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Wat gebeurt er met het geld op je spaarrekening?

Je spaargeld blijft niet in de kluis van de bank  liggen. De bank mag vrij kiezen wat ze met jouw spaargeld doet. De bank zal het geld terug injecteren in de economie onder vorm van kredieten aan gezinnen, bedrijven en overheden. Soms biedt de bank een spaarrekening aan gericht op ethisch bankieren. In dat geval verbindt de bank zich er toe de ontvangen gelden niet te investeren in specifieke, vooraf uitgesloten projecten. Op de website van de betrokken banken wordt dit verder toegelicht. Op de website http://duurzameproducten.febelfin.be/ vind je ook een handig overzicht van de duurzame financiële producten (spaar-en beleggingsproducten) die de verschillende Belgische banken aanbieden.