Staatsbons

Wat zijn staatsbons?

Een staatsobligatie – in België ook “staatsbon” genoemd – is een obligatie uitgegeven in de munteenheid van de uitgevende staat met een vaste rentevoet.

De staatsbon is het equivalent van de OLO’s, maar dan voor de particulier.
OLO’s richten zich vooral tot professionele beleggers.

Welke soorten staatsbons worden er vandaag in België uitgegeven?

De schatkist geeft vier maal per jaar staatsbons uit:

 • De staatsbon op 3 jaar: looptijd van 3 jaar en vaste rentevoet
 • De staatsbon op 5 jaar: looptijd van 5 jaar en vaste rentevoet
 • De staatsbon op 8 jaar: looptijd van 8 jaar en vaste rentevoet
 • De 5/7 staatsbon: looptijd van 5 jaar met vaste rente +  verlengbaar met 2 jaar tegen dezelfde rente
 • De 3/5/7-formule: op basis van een herzienbare rentevoet

Waar koop je staatsbons aan?

De overheid geeft vier maal per jaar (in maart, juni, september en december) staatsbons uit die gedurende een tiental dagen kunnen worden aangekocht bij verschillende banken. Naast de primaire markt, is er ook een secundaire markt voor staatsbons.

Hoe zit het met de rente?

De rente die landen betalen verschilt van land tot land. Tot voor kort was er niet veel verschil tussen de rentevoeten die de verschillende eurolanden betaalden. Maar sinds het uitbreken van de financiële crisis, is daar verandering in gekomen. De rente die Duitsland betaalt ligt nu bijvoorbeeld een pak lager dan die van Griekenland. Omdat het Duitse kredietrisico lager wordt ingeschat.

Zijn staatsbons veilig?

Het risico van de staatsobligatie hangt vooral af van de kredietwaardigheid van de uitgevende staat en de uitgiftemunt.

Hogere rentes gaan doorgaans ook gepaard met hogere risico's.

Belangrijkste kenmerken?

 • Uitgegeven door een overheid
 • Vooraf gekende, vaste rentevoet
 • Jaarlijkse uitbetaling van de rente
 • Kapitaal wordt op vervaldag volledig terugbetaald
 • Goede verhandelbaarheid
 • Intekenen op Belgische staatsbons kan 4 keer per jaar