Lineaire obligaties (OLO's)

Wat zijn Lineaire obligaties?

OLO: Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie.
OLO's zijn obligaties op (middel)lange termijn die hoofdzakelijk worden uitgegeven door de Belgische federale overheid. Ze worden uitgegeven in euro en hebben een vaste rentevoet, looptijd en terugbetalingprijs. Dit schuldpapier is vergelijkbaar met staatsbons.

Kan ik als particulier OLO’s aankopen?

OLO’s worden vooral via veilingen (opbodsysteem) verkocht aan professionele beleggers.
Maar ook particulieren kunnen inschrijven op OLO’s

Belangrijkste kenmerken?

  • meestal uitgegeven door de Belgische federale overheid
  • in euro
  • uitgegeven op middellange, lange, zeer lange termijn (tot 30 jaar)
  • vooral door middel van een opbodsysteem
  • vaste rentevoet
  • minder gericht op particuliere beleggers