Kasbons

Wat zijn kasbons?

Een kasbon is een door een kredietinstelling uitgegeven obligatie die steeds a pari wordt uitgegeven.

Zijn er verschillende types kasbons?

  • De gewone kasbon heeft een vooraf vastgestelde vaste rente op basis waarvan jaarlijks rente wordt uitgekeerd.
  • Een kasbon met progressieve rente heeft een rentevoet die stijgt met de tijd.
  • Bij een kapitalisatiebon wordt de rente niet uitgekeerd, maar opnieuw belegd (gekapitaliseerd). Op de eindvervaldag wordt het kapitaal samen met alle gekapitaliseerde rente uitgekeerd.
  • Een groeibon (of kasbon met facultatieve kapitalisatie) geeft je de keuze tussen kapitalisatie van de rente of de uitbetaling ervan. Een groeibon heeft doorgaans een lagere rente dan een gewone kasbon, maar biedt wel meer keuzemogelijkheden.
  • Bij een kasbon met periodieke uitbetaling wordt de rente bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks uitbetaald.

Is het veilig?

Met een kasbon is je kapitaal beveiligd en de rentevoet is vooraf gekend en gegarandeerd. Een kasbon valt ook onder het depositogarantiesysteem tot een bedrag van 100.000 euro.

Belangrijkste kenmerken?

  • Uitgever is een financiële instelling
  • Looptijd naar keuze
  • Vooraf gekende, vaste rentevoet
  • Kapitaal wordt op vervaldag volledig terugbetaald