Euro-obligaties

Wat zijn Euro-obligaties?

Euro-obligaties zijn obligaties uitgegeven in verschillende landen tegelijk door privévennootschappen, openbare instellingen, overheden of internationale organisaties. Soms worden dergelijke obligaties ook in verschillende munten uitgegeven.

Zijn er verschillende soorten Euro-obligaties?

 • Converteerbare Euro-obligaties
  Deze obligaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden omgezet in aandelen. De  obligatiehouder wordt dan aandeelhouder.
 • Euro-obligaties met warrant
  Door de warrant heb je het recht om één of meer aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs en in baar geld zonder afstand te doen van de obligatie. Daarnaast bestaan er ook Euro-obligaties met bond-warrants, deze geven de obligatiehouder het recht om bijkomende obligaties te kopen waarvan de kenmerken nauw aanleunen bij deze van de originele obligaties.
 • Euro-obligaties met vlottende koers – Floating Rate Notes
  Eigen aan deze Euro-obligaties is dat de intrest op geregelde tijdstippen opnieuw wordt bepaald voor de daaropvolgende periode.
 • Euro-obligaties met nulcoupon
  Deze obligaties leveren geen jaarlijkse rente op. De rente wordt toegevoegd aan het kapitaal en brengen dus het volgende jaar ook rente op. Op de eindvervaldag wordt het kapitaal samen met de gekapitaliseerde rente terugbetaald.
 • Geïndexeerde Euro-obligaties
  Euro-obligaties kunnen ook geïndexeerd worden, waarmee bedoeld wordt dat het rendement afhankelijk is van de evolutie van bepaalde referte-index.