“Praat erover met je bankier” traject in de kijker

08/02/2017

In 2012 lanceerde Febelfin de campagne “Praat erover met je bankier”. Na de herstructurering bij Ford Genk moest dat initiatief hulp bieden aan werknemers die hun baan verloren.

Het project was vooral bedoeld om werknemers aan te zetten tot een gesprek met hun bankier vooraleer er financiële problemen opdoken.

Enkele jaren later is die campagne nog steeds actueel, denk maar aan de sluiting van Caterpillar. Het artikel in het driemaandelijkse magazine “Echos du crédit et de l’endettement” over de aanpak door Febelfin moet dan ook tegen die achtergrond worden gezien.

De campagne in beeld

Het dossier van “Echos du crédit et de l’endettement” bevat een overzicht van de genomen stappen bij de campagne “Praat erover met je bankier”.

Of het nu ging om Ford Genk (2012) of om Arcelor Mittal (2013 en 2014), Febelfin heeft haar stem laten horen bij de gewestelijke overheid en bij de betrokken partijen.

Het kwam erop aan om via de campagnes voornamelijk een rol te spelen in het hulptraject voor werknemers die hun baan hadden verloren. De bezorgdheid van Febelfin was tweeledig. Eerst heeft Febelfin haar leden gesensibiliseerd en dus hebben de banken de behoeften van de ontslagen werknemers in kaart gebracht. Daarna werd er aan die werknemers gevraagd contact op te nemen met hun financiële instelling om snel samen te bekijken hoe ze hun financiële maandlasten konden verminderen.

Bij hypothecaire kredieten is er het meeste ruimte voor onderhandeling, aangezien de wetgeving daarvoor een bepaalde mate aan soepelheid biedt. Uitstel van betaling van het kapitaalbedrag, verlenging van de looptijd van het krediet of vervroegde aflossing zijn de meest voor de hand liggende oplossingen om de maandelijkse lasten draaglijker te maken.

De wettelijke mogelijkheden zijn echter veel beperkter in het geval van consumentenkrediet bijvoorbeeld. Ook mag niet worden vergeten dat er nog andere uitwegen zijn, zoals bepaalde vormen van verzekering tegen inkomensverlies.

Nog niet zo lang geleden kondigde Caterpillar aan dat het zijn vestiging in Gosselies zou sluiten. Ook nu weer komt Febelfin samen met andere instellingen in actie en zet ze opnieuw dezelfde stap in het kader van een hulptraject.

Financiële moeilijkheden door onvoorziene gebeurtenissen?

Financiële problemen ontstaan niet alleen wanneer iemand ontslagen wordt of een onderneming haar deuren sluit.

Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen op een budget wegen, maar ook dan luidt het advies: “Praat erover met je bankier!”

De brochure “Praat erover met je bankier” kunt u hier vinden.

Er bestaat ook een speciale pagina met algemenere informatie over betalingsmoeilijkheden en over de plaatsen waar u terechtkunt voor hulp: http://www.mijngeldenik.be/nl/hypothecair-krediet/betalingsproblemen. 

Meer over: