Ombudsfin loste in 2016 meer dan 90% van consumentenklachten op

22/05/2017

Het voorbije jaar kreeg Ombudsfin 3.421 klachten en 74 vragen voor informatie. 3.212 dossiers werden ingediend door consumenten tegenover 283 door ondernemingen.

Voor de klachten die ontvankelijk en gegrond werden verklaard, kon Ombudsfin vooral bij de consumentendossiers een oplossing uitwerken: 91,84% van alle ontvankelijke klachten kreeg een minnelijke oplossing. Bij de ondernemingen daalde dat tot 30%.

Dat staat te lezen in het jaarverslag van Ombudsfin.

Consumenten klagen vooral over betalingen…

In 2016 ontving Ombudsfin 3.212 dossiers van consumenten. 763 daarvan werden ontvankelijk verklaard. De klachten kunnen gebundeld worden binnen drie grote thema’s:

  • betalingen en betaalrekeningen (287 dossiers)
  • consumentenkredieten (110 dossiers)
  • beleggingen (147 dossiers)

Zowat de helft van de ontvankelijke klachten (343 dossiers) werd ook gegrond verklaard. Bij maar liefst 91,84% van deze gevallen werd een minnelijke oplossing gevonden.

en ondernemers over funding loss

Ombudsfin kreeg ook 283 dossiers binnen van ondernemingen. 138 daarvan werden ontvankelijk verklaard. 101 dossiers ook gegrond.

De meeste klachten (96 dossiers) hadden betrekking op de funding loss, de vergoeding die de kredietgever vraagt wanneer het investeringskrediet vervroegd wordt terugbetaald.

Bij de ontvankelijke en gegronde dossiers van de ondernemers kon Ombudsfin in 30% van de gevallen tot een minnelijke oplossing komen. In de dossiers rond funding loss daalde dat aantal tot 15%.

Meer info

U kunt het jaarverslag van Ombudsfin hier nalezen.

Meer over: