Wat zijn obligaties waard, wat brengen ze op?

Wat is de nominale waarde van een obligatie?

De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een obligatie. Het is het bedrag dat de uitgever jou op de eindvervaldag zal terugbetalen. Ook de rente wordt op basis van dit bedrag bepaald.

Hoeveel rente brengen obligaties op?

Hoe groter het risico van de obligatie, hoe hoger de rente zal zijn.  Die rente wordt vooraf bepaald en is een bepaald percentage van de nominale waarde.

Is de rente vast of variabel?

De rente kan vast of variabel zijn.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Een obligatie brengt gedurende de volledige looptijd rente op. Meestal wordt de rente jaarlijks uitbetaald, maar sommige obligaties betalen vaker rente (coupons) uit, bijvoorbeeld zes- of driemaandelijks. Er zijn ook obligaties met kapitalisatie.

De uitbetaling van de (coupon)rente wordt de couponbetaling genoemd.

Wat kan je verdienen als je voor de vervaldatum je obligaties verkoopt?

Als je een obligatie wil verkopen voor de einddatum dan moet je dit doen op de secundaire markt. De verkoopprijs wordt dan bepaald door de koers van de obligatie. De koers hangt af van verschillende elementen, zoals de resterende looptijd, de financiële gezondheid van de emittent, de rente...

Hoe beïnvloedt de marktrente de waarde van je obligaties?

Als je obligaties tussentijds moet of wilt verkopen ontvang je mogelijk meer of minder dan hetgeen je er zelf voor hebt betaald. Als de marktrente daalt zal je obligatie meer waard worden. Het is dan namelijk  aantrekkelijker  om in obligaties te beleggen dan om geld, tegen een lage rente, op een spaarrekening te laten staan. Bij een stijgende rente daalt daarentegen de waarde van je obligatie.

Wat zijn beurskoersen?

Obligaties kan je op de beurs aan- en verkopen tegen de op dat moment geldende koers. De koers van een obligatie wordt weergegeven in procenten. Die procenten geven aan hoeveel je obligatie waard is ten opzichte van de nominale waarde.

Bijvoorbeeld: als de koers 105% bedraagt, dan betekent dit dat je obligatie die je ooit aankocht voor €100,- op dat moment €105,- waard is.

Hoe kan ik geld verdienen door obligaties te verkopen op de beurs?

Aangezien een obligatie een beurskoers heeft, betekent dit dat je ook kan inspelen op koersveranderingen. Je kan bijvoorbeeld een obligatie kopen tegen een lage beurskoers en verkopen tegen een hogere beurskoers. De winst die je hieruit haalt is de koerswinst.