Wat is een obligatie?

Wat is een obligatie?

Als je een obligatie koopt, leen je eigenlijk geld uit aan de uitgever, meestal de overheid of een bedrijf. In ruil krijg je op regelmatige tijdstippen een rentevergoeding. Op de vervaldag van de obligatie betaalt de uitgever je het geleende kapitaal terug. Het risico blijft voornamelijk beperkt tot de vraag of de uitgever zijn verplichtingen wel effectief zal kunnen nakomen.

Obligaties zijn net als aandelen, verhandelbaar op de effectenbeurs.

Wie geeft obligaties uit?

Zowel overheden, internationale organisaties als bedrijven kunnen obligaties uitgeven. Wanneer een overheid een obligatie uitgeeft, spreken we van een staatsbon. Een door een kredietinstelling uitgegeven obligatie is een ‘kasbon’. Bedrijven geven bedrijfsobligaties uit.

Wat is een obligatiefonds?

Een obligatiefonds belegt in obligaties van meerdere (soms wel honderden) publieke uitgevers en/of privé uitgevers. Een obligatiefonds verschilt dan ook grondig van een gewone obligatie. Vaak kan je met een kleiner bedrag instappen in een obligatiefonds. De fondsbeheerder zorgt ook voor risicospreiding en kan inspelen op trends en rentewijzigingen. Hij kan ook in voor particulieren moeilijk of niet toegankelijke obligaties beleggen.

De grootste voordelen van een gewone obligatie, het vooraf gekende rendement en de vaste eindvervaldag, gelden niet voor een obligatiefonds.

Heeft een obligatie een vaste looptijd en eindvervaldag?

Als je obligaties koopt, dan wordt er een vaste looptijd bepaald (afhankelijk van de specifieke obligatie en de voorwaarden). De uitgever van de obligaties leent een bepaalde som geld van jou en aan het einde van de looptijd, op de eindvervaldag, betaalt hij de nominale waarde terug. In principe geldt: hoe langer de looptijd, hoe groter de aangeboden rente.

Is een obligatie risicovol?

Een obligatie is een relatief veilig product.

Maar als degene van wie je de obligatie koopt failliet gaat, bestaat de kans dat  hij je lening niet meer kan terugbetalen.

Staatsobligaties zijn in de regel minder risicovol dan bedrijfsobligaties.

Alles staat of valt dus met  de kredietwaardigheid van de uitgever. Deze kredietwaardigheid wordt voor sommige bedrijven en overheden uitgedrukt in kredietwaardigheidscores of ratings (een lettercode) en geeft aan hoe risicovol het is om obligaties van het bedrijf in kwestie aan te kopen.

Worden obligaties altijd uitgegeven in euro?

Obligaties zijn verkrijgbaar in diverse munten. Als je obligaties in een andere munt dan de euro koopt, hou dan altijd rekening met het wisselkoersrisico. Een gouden regel is: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico.

Wat zijn bevoorrechte, achtergestelde en geindexeerde obligaties? Wat is een obligatie met nulcoupon?

  • Als houder van bevoorrechte obligaties word je als eerste terugbetaald in het geval de uitgever van de obligaties zijn schulden niet kan terugbetalen.
  • Achtergestelde obligaties worden pas terugbetaald nadat alle bevoorrechte en gewone schuldeisers zijn terugbetaald.
  • Obligaties met nulcoupon zijn obligaties waarvan de periodieke rente niet wordt uitbetaald, maar wordt samengevoegd met het kapitaal. Zo brengt die rente zelf ook weer rente op in de volgende periode.
  • Geïndexeerde obligaties zijn obligaties waarvan het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een of andere index (voorbeelden zijn de inflatie, een bepaalde wisselkoers, de goudprijs, een beursindex of een aandelenkoers).

Waar bewaar je obligaties?

Het is wettelijk verplicht om obligaties op een effectenrekening te bewaren.  
Een effectenrekening kan je openen bij een bank of een beursvennootschap.