Terminologie over obligaties

Wat is een emittent?

De emittent is de uitgever van de obligatie. De uitgever of emittent kan een staat zijn; we spreken dan van een staatslening of een staatsobligatie. Is de emittent een bedrijf, dan spreken we van een bedrijfsobligatie.

Wat is een coupon/couponrente?

De coupon is de rente op de obligatie die de uitgever/emittent aanbiedt aan de  belegger als vergoeding voor de lening. Deze wordt meestal jaarlijks uitbetaald.

Wat zijn couponkosten?

Couponkosten worden aangerekend als de rente wordt uitbetaald.

Wat is een couponbetaling?

De uitbetaling van de (coupon)rente heet de couponbetaling.

Wat is een coupure?

Obligaties worden per coupure aangeboden. De minimale coupure is het kleinste bedrag waarvoor je kan intekenen op een obligatie.

Wat is kredietwaardigheid en wat zijn ratings?

De risico’s van obligaties worden aangegeven door een letterscore: de rating.

Hoe hoger de score van een bedrijf, hoe veiliger het is om van dit bedrijf obligaties aan te kopen.

Wat zijn convenanten?

Aan obligaties zijn doorgaans convenanten verbonden. Dit zijn bepalingen die verschillende beperkingen of mogelijkheden kunnen opleggen aan het bedrijf of de staat die de obligaties uitgeeft.

Wat zijn primaire en secundaire markten?

De primaire markt

Dit is het deel van de kapitaalmarkt waar nieuwe obligaties worden uitgegeven. Een bedrijf of overheid die via obligaties geld wil lenen bij beleggers, geeft zijn obligaties uit op de primaire obligatiemarkt. Als belegger kan je op de primaire markt obligaties aankopen gedurende een welbepaalde periode, de “uitgifteperiode”, en tegen een vaste prijs. Om op de obligaties in te schrijven, kan je een beroep doen op een bank of een beleggingsonderneming

De secundaire markt

Een obligatie kopen na de uitgifteperiode of ze vóór de vervaldag verkopen, moet de belegger doen op de secundaire markt (men spreekt meestal van een “beurs”). Dit is de markt waar eerder uitgegeven obligaties worden gekocht en verkocht. Actieve beleggers gaan op de secundaire markt vaak op zoek naar interessant geprijsde obligaties.

Wat is de nominale waarde?

De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een obligatie. Het is het bedrag dat de uitgever jou op de eindvervaldag zal terugbetalen. Ook de rente wordt op basis van dit bedrag bepaald.

Wat is a pari?

Een obligatie die a pari wordt uitgegeven, wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. 
Bijvoorbeeld: voor een obligatie van 250 euro (nominale waarde) die a pari wordt uitgegeven, betaal je 250 euro.
Betaal je minder dan de nominale waarde, dan spreken we van een obligatie onder pari.
Als je meer betaalt, dan hebben we het over een obligatie die boven pari wordt uitgegeven.