Soorten obligaties

Een kasbon is een door een kredietinstelling uitgegeven obligatie die steeds à pari wordt uitgegeven.

Het zijn obligaties op (middel)lange termijn die hoofdzakelijk zijn uitgegeven door de Belgische federale overheid.

Een staatsobligatie – in België ook “staatsbon” genoemd – is een obligatie in Euro en met een vaste rentevoet die door een staat wordt uitgegeven.

Bedrijfsobligaties – of “corporate bonds”– zijn obligaties die worden uitgegeven door een bedrijf uit de privésector.

Euro-obligaties zijn obligaties uitgegeven in verschillende landen tegelijk door privévennootschappen, openbare instellingen, overheden of internationale organisaties.

Een converteerbare obligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming en recht geeft op omzetting in aandelen van diezelfde of een andere onderneming.

Deze obligatie bestaat uit twee onderdelen: een gewone obligatie met een lage rente en een warrant (soort kooprecht)

De reverse converteerbare obligatie is een variant op de converteerbare obligatie.

Gestructureerde obligaties, ook gekend onder de naam Structured Note, zijn obligaties die worden uitgegeven door financiële instellingen.