Woonkrediet

Een woonkrediet groepeert de verschillende mogelijkheden om geld te lenen voor onroerend goed.

Dit is een lening voor het financiering van onroerend goed, een woning, een stuk grond, een appartement, verbouwingswerken, …

De formulering ‘hypotheek voor alle sommen’ staat standaard in de meeste hypothecaire akten.

Wordt ook een hypothecair mandaat of hypotheekbelofte genoemd.

Wanneer meerdere personen, bijvoorbeeld een koppel, een lening aangaan, dan zijn de beide partners verplicht tot het betalen van het totale bedrag van de schuld.

Wanneer meerder personen een woonkrediet aangaan, kunnen ze elkaar wederzijdse volmacht geven.

In de algemenen voorwaarden van alle banken wordt standaard de formule ‘Eenheid van rekening’ opgenomen.

In het geval van borgstelling rust er geen hypotheek op de lening.

Het is niet omdat een lening of een krediet volledig is terugbetaald, dat de hypotheek vervalt.

Je verliest je job, je wordt ziek,… Dit zijn onvoorziene omstandigheden waardoor je in ernstige financiële problemen kan komen.