Consumentenkrediet

Een consumentenkrediet is elk krediet dat wordt aangegaan voor de aankoop van iets anders dan vastgoed.

Elke meerderjarige kan een krediet aanvragen bij een bank of erkende kredietgever.

Een kredietaanvraag kan je ter plaatse bij het kantoor van een financiële instelling of kredietmakelaar indienen.

Een kredietverlener kan extra waarborgen vragen om zich in te dekken tegen betalingsachterstanden.

Als een kredietgever je een consumentenkrediet toekent moet dit in een kredietovereenkomst (een contract) staan.

Het bedrag van het krediet wordt niet cash uitbetaald maar via overschrijving of cheque.

Het consumentenkrediet is, buiten enkel uitzonderingen, een dienst waarvoor je moet betalen.

Wat mag er wel niet in reclame staan? Mag er geleurd worden met kredieten?

Waarvoor en waar kan je klacht indienen?