Welke kosten zijn er verbonden aan obligaties

Met welke kosten moet je rekening houden als je obligaties aankoopt?

Taks

Als je obligaties koopt op de secundaire markt, dan moet je hier taks op betalen (0,09%, met een maximum van 1.300 euro).

Op de primaire markt zijn taksen niet van toepassing.

Makelaarskosten

Als je een obligatie wil kopen na de uitgifteperiode dan moet je een beroep doen op een bank of beursvennootschap. Zij zullen hier makelaarskosten voor aanrekenen. Ga dus altijd goed na hoeveel dat kost.

Moet je kosten betalen voor het beheer van je obligaties?

Er kunnen diverse kosten verbonden zijn aan het beheer van de effectenrekening waarop je obligaties zijn gedeponeerd. Informeer hier zeker naar bij je makelaar of bank.

Moet je belastingen betalen op de renteopbrengst?

Op obligatiecoupons wordt in België 30% roerende voorheffing ingehouden.

Deze belasting geldt op de volledige renteopbrengst, dus vanaf de eerste euro rente.