Wederzijdse volmachten

Wat is een wederzijdse volmacht?

Wanneer meerder personen een woonkrediet aangaan, kunnen ze elkaar wederzijdse volmacht geven. Met deze volmacht kunnen alle betrokkenen over het totale bedrag van het krediet beschikken en het geld opnemen. Dit veronderstelt een zeer groot wederzijds vertrouwen.

Waarom een wederzijdse volmacht geven?

Dit vergemakkelijkt het gebruik van het krediet. Alle betrokkenen kunnen afzonderlijk geld opnemen en betalingen doen en hoeven elkaar niet te raadplegen hiervoor. Dit is zeker niet zonder risico’s.

Kan de volmacht worden herroepen?

Ja, dit kan ten allen tijde met een aangetekende brief aan de kredietinstelling.