Schrappen van de hypothecaire lening

Wanneer moet hypothecaire inschrijving worden opgeheven?

Het is niet omdat een lening of een krediet volledig is terugbetaald, dat de hypothecaire inschrijving vervalt. Van rechtswege blijft een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed 30 jaar bestaan. Stel dat je het goed waarop de hypotheek rust, wil verkopen voordat de termijn van dertig jaar is verstreken, dan moet de hypothecaire inschrijving worden opgeheven en doorgehaald.

Hoe gebeurt dit?

De notaris maakt een certificaat van opheffing-doorhaling op. Dit is een notariële akte, dus niet kosteloos. Met dat certificaat kan de hypotheekbewaarder vervolgens de hypothecaire inschrijving doorhalen.  De kosten zijn ten laste van de kredietnemer en verschillen naargelang van het bedrag van de hypotheek.