Lenen als koppel/met meerdere personen

Wat betekent ‘hoofdelijke gehoudenheid’?

Wanneer meerdere personen, bijvoorbeeld een koppel, een krediet aangaan, dan zijn de beide partners verplicht tot het betalen van het totale bedrag van de schuld. Beide partners zijn hoofdelijk gehouden en kunnen afzonderlijk vervolgd worden tot betaling van de schuld. Stel dat de man of de vrouw ervandoor gaat en de schulden niet meer kan afbetalen, dan blijft de andere partner verplicht om het volledige krediet verder af te betalen.

Wat gebeurt er dan bij een eventuele echtscheiding?

Dit verloopt niet altijd zonder problemen. Stel dat de vrouw bij een feitelijke scheiding in de woning blijft wonen, dan kan de vrederechter beslissen dat zij het krediet moet  aflossen en niet de man. De bank bij wie het koppel leent kan echter wel oordelen dat ook de man het krediet verder moet aflossen en dit op basis van de hoofdelijke gehoudenheid.

Komt het tot een echtscheiding en een partner beslist om het krediet verder alleen af te lossen, dan zijn er echter wel verschillende scenario’s mogelijk. Deze moeten dan verder met de bank en eventueel de notaris opnieuw worden bekeken.