Hypotheek voor alle sommen

Wat betekent de werkwijze “hypotheek voor alle sommen’?

De hypotheek voor alle sommen komt standaard in de meeste hypothecaire akten voor.

Dit wil zeggen dat de hypotheek niet beperkt blijft tot dat ene krediet waarvoor je ze hebt toegestaan, maar ook geldt voor alle toekomstige schulden die je maakt bij de bank waar je het krediet afsloot.

De bank blijft het recht behouden om de verkoop van je onroerend goed te vorderen wanneer je ook andere schulden niet kan terugbetalen. Dit kunnen schulden van allerlei aard zijn: een autofinanciering, een  consumentenkrediet, kredieten voor professionele doeleinden, een continu negatief banksaldo,…

Waartoe dient deze werkwijze, wat is het voordeel?

Stel dat je een nieuw krediet wil aangaan, dan  hoeft er geen notaris meer tussen te komen, want dezelfde hypotheek dient als waarborg.  Je spaart de notariskosten uit.

Het voordeel voor de banken is dat hun garantie, de hypotheek, ook kan dienen voor de latere kredieten.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Bij een eventuele echtscheiding kan dit problematisch zijn wanneer één van de partners veel schulden maakt. In dit geval komt de gehypothekeerde gezinswoning in gevaar, zelfs al wordt het woonkrediet regelmatig terugbetaald.

Hoe kan ik dit vermijden?

Door de hypotheek voor alle sommen op te zeggen. De hypotheek zal dan nog enkel het krediet waarborgen dat bestaat op het ogenblik van het aflopen van de opzeggingstermijn.

Hoe zeg ik een hypotheek op?

Door een aangetekende brief te sturen naar de kredietgever. De opzegtermijn is minstens 3 maanden en maximum zes maanden. De notaris kan je hierover alle informatie geven.