Eenheid van rekening - Toerekening van de bedragen

Wat wil dit zeggen?

In de algemene voorwaarden van alle banken wordt standaard de formule ‘Eenheid van rekening’ opgenomen. Je tekent die voorwaarden wanneer je een rekening opent. Met ‘Eenheid van rekening’ en ‘Toerekening van de bedragen’ heeft de bank het recht om zonder jouw toestemming geld van je ene rekening naar je andere over te schrijven. Heb je bijvoorbeeld een tekort op je bankrekening, dan kan de bank geld overschrijven van je spaarrekening om het tekort aan te zuiveren.

Wat betekent dit voor mijn lening?

Als er problemen zijn om de lening af te betalen, dan kan de bank elk bedrag dat op je rekening(en) toekomt gebruiken om het krediet af te lossen.

Heb je de lening met je partner of met eventuele andere kredietnemers, dan kan dit serieuze gevolgen hebben in het geval van een slechte verstandhouding. De bank kan ook het geld van de medekredietnemers gebruiken om de lening af te lossen.