De hypothecaire volmacht

Wat is een hypothecaire volmacht?

Wordt ook een hypothecair mandaat genoemd. Dit is een authentieke akte waarin je als lener van een woonkrediet de bank volmacht geeft om een hypotheek te nemen, maar dan enkel wanneer de bank dit nodig acht. De bank kan een hypotheek nemen op je onroerend goed wanneer zij dit nodig acht.

Wat is het verschil met een hypothecaire inschrijving?

Het verschil zit hierin dat er geen hypotheek wordt gevestigd, maar dat de bank de volmacht heeft om dat te doen. Wordt het krediet correct terugbetaald, dan zal dit niet nodig zijn. In geval van wanbetaling kan de bank dus wel overgaan tot de hypothecaire inschrijving.

Wat kost dit?

De kosten voor een hypothecaire volmacht zijn veel lager dan voor een hypotheek. Er moeten geen registratierechten en hypotheekrechten worden betaald. Er is enkel tussenkomst van de notaris vereist voor de registratie van de volmacht.

Kan dit bij elke bank?

Neen, want de bank heeft hierdoor een veel kleinere zekerheid en zal dit enkel toestaan wanneer er een groot vertrouwen is in jou als klant. Dit hangt dus sterk af van de relatie die je hebt met je bank.

Heb ik hierbij ook fiscaal voordeel?

In het geval van hypothecaire volmacht heb je geen fiscaal voordeel. Gaat het om een aanzienlijk groot bedrag, dan kan je het krediet opsplitsen: een deel ervan met hypotheek én met fiscaal voordeel; het andere deel met hypothecaire volmacht of mandaat zonder fiscaal voordeel.

Kan ik mijn huis verkopen bij een hypothecaire volmacht?

Verkopen, hypothekeren, … kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de kredietgever.

Wat is een hypotheekbelofte?

Het woord zegt het zelf: je doet de belofte dat er op je onroerend goed geen hypothecaire inschrijving of mandaat rust in het voordeel van een andere schuldeiser dan de bank waarbij je leent. Je verbindt je er ook toe goed te zorgen voor het goed, het niet te verkopen, te ruilen of te hypothekeren aan derden.