Global Consumer Banking Survey 2012

29/06/2012

Uit het onderzoek van Ernst & Young komen volgende conclusies naar voren:

  • 72% van de Belgische klanten verliest vertrouwen in zijn bank, in vergelijking met 51% in 2011. De twee belangrijkste redenen zijn ontevredenheid over de bonuscultuur (60% tegenover 41% vorig jaar) en de macro-economische realiteit (50% tegenover 45% vorig jaar). Wereldwijd ligt dat percentage op 40%. Vooral de EU is verantwoordelijk voor “de ontevredenheid”. In India bijvoorbeeld heeft 72% net meer vertrouwen in zijn bank.
  • België schommelt rond hetzelfde niveau als landen zoals Italië (72%) en Spanje (76%).
  • Daar tegenover staat wel dat 88 % van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening van de banken.
  • Het percentage klanten dat van bank wil veranderen is het afgelopen jaar met 42% gestegen (van 7 naar 10%).
  • 53% van de klanten die effectief van bank veranderd is, deed dit omwille van de aangerekende kosten. Op de tweede plaats staat een slechte ervaring met een lokaal bankkantoor (32%), op de derde plaats lage intrestvoeten (30%).
  • Bijna 80% van de klanten heeft 1 of 2 bankenrelaties. De reden daarvoor is dat zij de beste intrestvoeten willen bekomen en hun spaargelden willen spreiden. Dit ligt stukken hoger dan het Europees gemiddelde van 22%.
  • 63 % van de klanten zou de bank meer persoonlijke informatie geven als dat het niveau van de dienstverlening zou verbeteren.
  • 90 % van de klanten verwacht van hun bank financiële beloningen in ruil voor zijn trouw.

 

U kunt de volledige resultaten hier nalezen.