Welke soorten fondsen zijn er?

Obligatiefondsen

Deze beleggingsfondsen bestaan uitsluitend uit obligaties, doorgaans met een looptijd van meer dan 3 jaar. Hier is er een ruim aanbod op de markt waardoor er een grote verscheidenheid in de portefeuille mogelijk is. Dit kunnen staatsobligaties of bedrijfsobligaties zijn.

Er zijn obligatiefondsen met een vaste looptijd (fixfondsen) en zonder vaste looptijd.

De looptijd en geografische spreiding kunnen variëren.

Het voordeel voor de belegger is dat hij met een relatief klein bedrag een gevarieerde belegging in obligaties kan doen.

Monetaire fondsen

Monetaire fondsen beleggen in liquide middelen en in waarden op korte termijn (minder dan 1 jaar). Bijv. termijndeposito’s, schatkistcertificaten, obligaties met een korte looptijd. Er zijn ook monetaire fondsen die zich richten op vreemde valuta.

Aandelenfondsen

Dit zijn fondsen die het grootste deel van hun vermogen beleggen in aandelen van verschillende bedrijven of beursindexen volgen. Soms houden ze ook beperkt opties, warrants of converteerbare obligaties aan.

Sommige aandelenfondsen kunnen zich diversifiëren door te beleggen op bijna alle internationale markten en in verschillende sectoren. Andere kunnen zich richten op een regio zoals bijv. Europa, China, Amerika,… of op een welbepaalde sector zoals bijv. IT, farmacie,..

Let op: de woorden beleggingsfonds en aandelenfonds worden vaak door elkaar gebruikt. Een aandelenfonds is echter maar één van de vele soorten beleggingsfondsen.

Pensioenspaarfondsen

Pensioenspaarfondsen kaderen in de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’. Je gaat ze aan op eigen initiatief en krijgt jaarlijks een fiscaal voordeel in functie van de gestorte premie.

Pensioenspaarfondsen zijn beleggingen op lange termijn. Je tekent hiervoor dus best in wanneer je jong bent. Ze kunnen een spaarpot zijn voor je pensioen.

Zie hier voor meer details.

Gemengde fondsen

Gemengde fondsen beleggen in verschillende categorieën (aandelen, obligaties, alternatieve fondsen: bijv. vastgoed, grondstoffen en cash. Er bestaan gemengde fondsen voor elk beleggersprofiel: conservatief, neutraal en dynamisch.

Fondsen met kapitaalbescherming

Fondsen met kapitaalbescherming zijn fondsen met een vaste vervaldag. De belegger kan op de eindvervaldag zijn beginkapitaal volledig terugkrijgen.

Bij sommige fondsen met kapitaalbescherming is je opbrengst gelinkt aan de evolutie van de waarde van onderliggende aandelen of aandelenindexen. Bij andere bepaalt de waarde van bijvoorbeeld valuta of kredieten de evolutie van de opbrengst.

Vastgoedfondsen

Vastgoedfondsen beleggen in vastgoed (bakstenen) of in vastgoedcertificaten (financiële instrumenten met vastgoed als onderliggende waarde).

Dakfondsen

Dakfondsen kiezen de beste fondsen op de markt binnen een bepaalde beleggingscategorie (sectoren, types effecten, enz.), en groeperen die.