Waar vind je informatie over een fonds?

Productinformatie

Alle financiële instellingen die fondsen aanbieden moeten transparante informatie aanbieden over alle producten. Belangrijkste informatiebronnen zijn:

 • de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) of Key Investor Information (KIID)
 • het prospectus
 • de (half) jaarlijkse verslagen
 • de fondsencommentaren
 • professioneel advies en/of commentaar van de fondsenbeheerders
 • technische en commerciële fiches

Een Key Investor Information Document (KIID) is een document dat alle essentiële informatie voor de belegger (EBI) bevat (voorbeeld van een KIID(pdf) samengesteld door BEAMA).

Elk KIID bevat begrijpbare en geactualiseerde informatie over onder meer financiële gegevens, beleggingscategorie en kostentarieven. Het geeft ook indicaties van de risico’s en prestaties (uit het verleden) van het betrokken fonds.

Voor alle fondsen moeten wettelijk verplicht KIID’s opgemaakt worden. Zij moeten toegankelijk zijn voor de klant. De KIID’s staan meestal ook op de website van de instellingen die de fondsen aanbieden.

In een KIID vind je onder meer:

 • de naam van het fonds
 • doelstellingen en beleggingsbeleid
 • risico- en opbrengstprofiel
 • een risicometer van 1 tot en met 7, hoe hoger het cijfer hoe groter het risico voor de belegger
 • de in het verleden behaalde resultaten
 • de kosten
 • praktische informatie
  • Elk fonds heeft een wettelijk verplichte prospectus met alle nodige informatie voor de belegger.
  • Hierin wordt onder meer ook het beleggingsbeleid beschreven. Het beleggingsbeleid is een vaste verbintenis dat elk fonds dient na te leven.
  • De (half)-jaarlijkse verslagen
  • Fondsencommentaren
  • Professioneel advies/commentaar van de fondsenbeheerders
  • Technische en commerciële fiches: zijn hulpmiddelen om snel de kenmerken van een belegging te kunnen inschatten

Het is belangrijk om overeenkomstig je risicoprofiel een doordachte keuze te maken van liquide middelen, obligaties en aandelen. Een goede beleggersportefeuille vertrekt steeds van een optimale spreiding van alle types van beleggingen.

Het is zeer belangrijk dat je goed geïnformeerd bent vooraleer je begint te beleggen.

Waar moet de potentiële belegger op letten?

 • Bepaal samen met je bank je risicoprofiel. Dit is van cruciaal belang om de juiste keuze van beleggingen te maken en een fonds of fondsen te kiezen die aansluiten bij je beleggersprofiel.
 • Beleg nooit al je spaargeld en houd steeds geld achter de hand voor onvoorziene uitgaven en andere projecten.
 • Bepaal op voorhand hoe lang je het geld dat je belegt kan missen.
 • Bepaal hoeveel inkomsten je graag uit je beleggingen zou halen en op welke termijn je dit wenst. Dit laatste is eveneens belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken.
 • Spreid je belegging over verschillende producten, instapmomenten én looptijden.

Hoe wordt je beleggersprofiel bepaald?

Volgens de Europese regelgeving (MiFiD) moet de bank het profiel van elke klant bepalen aan de hand van een vragenlijst.

Belangrijke vragen die je gesteld zullen worden:

 • Wil ik een hoog rendement?
 • Wil ik veel of weinig risico?

Het antwoord op deze vragen zal je beleggersprofiel mee helpen bepalen. Dat kan variëren van zeer conservatief naar zeer dynamisch.

Op basis van je profiel en de aangeboden informatie kan je vervolgens kiezen in welk fonds je best belegt.