Pensioenspaarfondsen

Wat zijn pensioenspaarfondsen?

Pensioenspaarfondsen kaderen in de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’ (na de eerste pijler die bestaat uit het pensioen dat de staat opbouwt voor jou via belastinggeld en de tweede pijler die bestaat uit het pensioen dat je opbouwt via je werkgever). Je gaat ze aan op eigen initiatief en krijgt jaarlijks een fiscaal voordeel in functie van de gestorte premie.

Pensioenspaarfondsen zijn beleggingen op lange termijn. Je tekent hiervoor dus best in wanneer je jong bent. Ze kunnen een spaarpot zijn voor je pensioen.

Zijn er risico’s aan verbonden aan pensioenspaarfondsen?

Een pensioenspaarfonds belegt in aandelen en obligaties. Je hebt geen zekerheid over de eindopbrengst. Pensioenspaarfondsen hebben wel een grote verscheidenheid in hun portefeuille en zijn daardoor niet onderhevig aan één specifiek risico.

Zijn pensioenspaarfondsen hetzelfde als pensioenspaarverzekeringen?

Neen, helemaal niet. Bij pensioenspaarverzekeringen weet u op voorhand wat de minimale opbrengst van het sparen zal zijn en er zijn in principe weinig risico’s aan verbonden.

Pensioenspaarfondsen zijn ook niet hetzelfde als pensioenfondsen van de zogenaamde tweede pijler.

Wanneer kan ik aan mijn geld?

Bij een pensioenspaarfonds is er geen termijn bepaald. Je hoeft het niet op te nemen op je 65e , je kan het laten staan en pas opnemen wanneer je vindt dat het genoeg heeft opgebracht.

Bij pensioenspaarverzekeringen kan dit niet, het einde van het pensioensparen is daar op voorhand bepaald.