Gemeenschappelijk beleggingsfonds of beleggingsvennootschap?

Het grote verschil tussen gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen (BEVEK’s, enz. ) zit hem in het juridische aspect. Economisch gezien maakt dit heel weinig verschil uit voor de belegger. Beleggingsfondsen en –vennootschappen zijn in wezen gelijkaardige producten met vrijwel dezelfde verplichtingen, eigenschappen, voordelen en nadelen, beleggingsbeperkingen, enzovoort. De toezichthouder stelt voor beide producttypes een gelijkwaardige bescherming voor jou als klant voorop.

Een beleggingsvennootschap heeft doorgaans de vorm van een NV, soms van een Commanditaire Vennootschap, en geeft aandelen uit. Een beleggingsvennootschap heeft rechtspersoonlijkheid én statuten. De vennootschap is eigenaar van de effectenportefeuille en de beleggers zijn de aandeelhouders van de beleggingsvennootschap. Deze relaties tussen de beide partijen wordt statutair vastgelegd.

In tegenstelling tot een beleggingsvennootschap heeft een gemeenschappelijk beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid en geen statuten. De relaties tussen de partijen worden contractueel geregeld.