BEVEKS of SICAVS

Wat is een open beleggingsvennootschap?

‘Open’ wil zeggen met veranderlijk kapitaal. Het kapitaal kan verhoogd worden door het uitgeven van nieuwe aandelen bij nieuwe inschrijvingen, of verlaagd door het inkopen van bestaande aandelen bij terugbetaling van klanten. In België is er 1 soort open beleggingsvennootschap: de BEVEK.

Hoe werkt een BEVEK?

BEVEK is de afkorting van BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal, de zogenaamde open fondsen. De Franse benaming hiervoor is SICAV. BEVEK is een fonds dat is georganiseerd in een vennootschap. Het vermogen van de vennootschap kan bestaan uit aandelen, obligaties, liquide middelen, andere afgeleide producten. Het vermogen van de vennootschap verhoogt wanneer ze aandelen uitgeeft omdat er inschrijvingen van klanten zijn. Het vermindert wanneer ze aandelen koopt omdat er terugbetalingen van klanten zijn. Je kan er als belegger op elk moment in- en uitstappen tegen de netto-inventariswaarde van dat moment. Je moet beurstaks betalen bij verkoop van kapitalisatiestukken. De taks bedraagt 1,32% van de verkoopwaarde van de stukken, maar is beperkt tot maximaal 4000 euro.

Welke types BEVEKS zijn er?

Er zijn 2 types BEVEKS:
 • Het kapitalisatietype: keert geen opbrengst (dividend) uit, maar herbelegt ontvangen dividenden automatisch weer in het fonds. Bij uitstap moet je een beurstaks betalen. De taks bedraagt 1,32% van de verkoopwaarde van de stukken, maar is beperkt tot maximaal 4000 euro.
 • Het distributietype: De belegger krijgt periodiek een dividend of winstuitkering waarop dan roerende voorheffing (30%) moet worden betaald. Er moet geen beurstaks worden betaald.

Wat zijn de kenmerken van een BEVEK?

 • De belegger kan er in- of uitstappen wanneer hij of zij wil.
 • Elke in- of uitstap gebeurt tegen de inventariswaarde van het moment.
 • De inventariswaarde wordt periodiek berekend en bekend gemaakt in de financiële pers en op diverse websites, dit zijn de zogenaamde koersen.
 • Een BEVEK kan opgedeeld zijn in ‘compartimenten’. Dat zijn verschillende beleggingsportefeuilles, elk met hun eigen beleggingspolitiek en inventariswaarde. Als belegger kan je apart in elk van die compartimenten investeren.

Welke kosten en taksen zijn er verbonden aan een BEVEK?

 • Instap- en uitstapkosten 
 • Jaarlijks worden er beheerkosten aangerekend. Die worden afgetrokken van de inventariswaarde.
 • Roerende voorheffing van 30% op de uitgekeerde dividenden
 • Beurstaks van 1,32%, tot maximaal 4000 euro
 • Jaarlijkse taks. Die wordt afgetrokken van de inventariswaarde.

Welke soorten BEVEKS zijn er?

 • obligatiebeveks
 • monetaire beveks
 • aandelenbeveks
 • gemengde beveks