BEVAKS en PRIVAKS

Wat is een gesloten beleggingsvennootschap?

 ‘Gesloten’ wil zeggen met een vast kapitaal. De gesloten beleggingsvennootschappen in België zijn: BEVAK, BEVAKI (vastgoedbevak) en PRIVAK.

Wat is een BEVAK? 

BEVAK is de afkorting van BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal, de zogenaamde gesloten fondsen. Het aantal aandelen in omloop blijft constant. Het kapitaal kan enkel verhoogd worden via een kapitaalsverhoging. Beleggers moeten toetreden of uitstappen via beursorders.
BEVAKS zijn beursgenoteerd en worden enkel op de beurs verhandeld.
Hun koers wordt bepaald door vraag en aanbod.

Welke kosten en taksen zijn er verbonden aan een BEVAK? 

  • geen specifieke instap- of uitstapkosten
  • beheer- en provisiekosten 
  • beurstaks van 1,32% (gelimiteerd tot 2.000 euro)
  • roerende voorheffing op de dividenden van 27%
  • meerwaarde op de verkoop wordt niet belast

Wat is een PRIVAK?

Een PRIVAK is een beursgenoteerde beleggingsvennootschap die enkel belegt in niet-beursgenoteerde vennootschappen en groeibedrijven. Ze worden ook wel Private Equity Vennootschappen genoemd.

Wat is een VBS?

VBS is de afkorting van Vennootschap voor Belegging in Schuldvorderingen. VBS’en kopen schuldvorderingen bij de banken op om die via effecten van de VBS te verhandelen. Dit noemt men ook effectisering.