Financiële educatie binnen Europa: een overzicht

13/02/2017

Eind vorig jaar publiceerde het Europese Economisch en Sociaal Comité (EESC) de tweede editie van haar rapport omtrent financiële educatie. Het rapport leest als een handige gids vol best practices uit verschillende Europese landen.

Benieuwd hoe onze Europese buren financiële educatie aanpakken? U leest het hier!

Financiële educatie?

Het rapport vertrekt van de stelling dat financiële educatie, ondanks de talrijke initiatieven, een ietwat “verborgen begrip” blijft. Om hier verandering in te brengen, heeft het EESC een éénduidige definitie van het begrip financiële educatie opgesteld. Deze definitie klinkt als volgt:

“Financiële educatie is het proces waarmee consumenten hun begrip van financiële producten, financiële risico’s en de opportuniteiten die de markt bieden, verbeteren. Deze kennis stelt consumenten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun financiën.”

De onderzoekers zijn er bovendien van overtuigd dat, wanneer men streeft naar zoveel mogelijk financiële educatie, dit de samenleving als een geheel ten goede zal komen. Op die manier worden de risico’s op financiële exclusie verkleind en worden de consumenten aangespoord om vooruit te plannen en te sparen.

Hoe financiële educatie promoten?

Om het financieel bewustzijn bij consumenten te promoten, zijn op Europees niveau reeds verschillende initiatieven genomen. Deze initiatieven hebben tot doel om het niveau van financiële geletterdheid te verhogen en om de verantwoordde consumptie van financiële producten te promoten. In de mate van het mogelijke moet ook de impact van deze initiatieven worden gemeten. Op die manier kunnen de beste acties in zoveel mogelijk landen worden opgezet.

Europese initiatieven?

Om financiële educatie zo breed mogelijk te implementeren, heeft het EESC een overzicht opgemaakt van de meest succesvolle “best practices” uit 11 Europese landen. Hieronder worden de acties van twee van onze buurlanden kort toegelicht.

Duitsland

  • Initiatiefnemer: Sparkassen-Finanzgruppe (SBFIC)
  • Doelgroep: Mensen die wonen in de regio’s waar spaarbanken actief zijn.
  • Doel: Promoten van lokale en regionale ontwikkeling op basis van een sterke financiële kennis. Zo kunnen mensen bewust worden gemaakt over het rationeel gebruik van financiële bronnen en financiële planning.
  • Resultaten: Gezien het groot aantal spaarbanken in Duitsland, worden de programma’s wijdverspreid ingezet. Aangezien de spaarbanken wij wet verplicht zijn om de programma’s aan te beiden, wordt de continuïteit en de effectiviteit van de acties verzekerd.

 Frankrijk

  • Initiatiefnemer: Minister van Economie, Industrie en Ontwikkeling in samenwerking met publieke en private instellingen
  • Doelgroep: Jongeren, ondernemers, ouderen en sociale stakeholders
  • Doel: Consumenten kennis en begrip over de financiële wereld bijbrengen.
  • Resultaten: In 2015 heeft het Financiële en Economische programma 2.670 initiatieven opgezet. Hierbij werden 38.558 mensen getraind. De programma’s namen in totaal 7.445 uren in beslag en de organisatoren hadden contact met 873 partners.

U kan de volledige studie hier nalezen.

Febelfin initiatieven?

Ook Febelfin draagt graag haar steentje bij aan deze maatschappelijk belangrijke thematiek. Onze acties laten zich het best omschrijven als ondersteunend, faciliterend en aanvullend.

Ondersteunend

Ondersteunend omdat we meestappen in de initiatieven van de overheden. Zo hebben we in 2016 verschillende campagnes ondersteund, waaronder een nationale campagne over factuurfraude van de FOD Economie en een nationale campagne over cyberhygiëne van de Cyber Security Coalition en het Centrum voor Cybersecurity binnen België. Maar ook op Europees niveau draagt Febelfin haar steentje bij. Zo ondersteunden we eind 2016 een Europese campagne over geldezels.

Faciliterend

Faciliterend omdat we, als sectorfederatie, een brug proberen te slaan tussen de financiële sector en de overheid. Daarnaast nemen we deel aan debatten en andere initiatieven om de problematiek van financiële ongeletterdheid een “gezicht” te geven. Zo sprak Febelfin in oktober op de Midi du Développement van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling over de bijdrage die de financiële sector kan leveren aan de Sustainable Development Goals.

Aanvullend

Aanvullend omdat we een supplementaire rol trachten in te vullen naast de bestaande initiatieven van de overheid. Zo heeft Febelfin in maart 2013 de website www.mijngeldenik.be gelanceerd. In oktober 2016 werd de website www.safeinternetbanking.be in een nieuw jasje gestoken. Ook de Febelfin deelverenigingen hebben op hun website specifieke informatie die de consument op een begrijpelijke manier kennis laat maken met het vakjargon. 

Meer over: