“Financial education can be fun”

09/03/2015

“De European Money Week kan Europese jongeren zeker ten goede komen.” Aan het woord is Wien De Geyter, Secretary-General bij Febelfin. Samen met heel wat gerenommeerde sprekers op het gebied van financiële geletterdheid trachtte zij deze ochtend tijdens een rondetafeldebat van de Europese bankfederatie (EBF) een antwoord te zoeken op de vraag hoe het gesteld is met de financiële kennis van de Europese jongeren en hoe die verbeterd kan worden. 

Het rondetafelgesprek samengevat in enkele quotes:

  • “Accidents will happen, if we don’t take action to educate our children about the upcoming changes and politics in the area of financing pension. Financial education needs more data, creative ways to educate finance and leaderschip. Financial education can be fun”, Wim Mijs, CEO European Banking Federation.
  • “Financial literacy is an essential skill in 2015. We need to have a lifecycle in mind concerning financial education”, Annamaria Lusardi, Wetenschappelijk Directeur Global Financial Literacy Excellence Center.
  • “It is important that there is a vision and leadership about financial education. Without coordination between stakeholders and governance and constant monitoring and evaluation of different initiatives, we risk to send out a blurry message”, Flore-Anne Messy, directrice Financial & Enterprise Affairs OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Een uitgebreider verslag van het rondetafeldebat kunt u hieronder lezen:

Het belang van onderzoek

Annamaria Lusardi, Wetenschappelijk Directeur van het Global Financial Literacy Excellence Center, vatte 15 jaar onderzoek over financiële educatie samen. Zijn mensen voldoende in staat om belangrijke financiële beslissingen te nemen? Helpt financiële educatie?

Lusardi trachtte een antwoord op deze vragen te vinden door volwassenen in 13 landen een financiële vragenlijst te laten invullen, met als resultaat de befaamde ‘PISA-data’. Daaruit bleek dat een goed ontwikkelde financiële markt geen garantie is voor een hoge mate van financiële educatie.

Zo kunnen slechts 1 op 5 Amerikanen antwoorden op relatief eenvoudige financiële vragen. Vooral vrouwen en jongeren scoren slecht. Ook de sociaal-economische achtergrond speelt een rol. Een verschil in inkomen van de ouders en het niveau van onderwijs zorgt ervoor dat niet iedereen op gelijke basis start.

Via welke kanalen kunnen we jongeren het best bereiken? Annamaria Lusardi onderscheidt drie pijlers: de school, de arbeidsvloer en de community zoals bijvoorbeeld bibliotheken.

Het potentieel van financiële educatie

Flore-Anne Messy, directrice Financial & Enterprise Affairs bij de OECD wees op het belang van ondersteuning en evaluatie van de onderwijzers van financiële educatie, bijvoorbeeld door het aanleveren van geschikte educatieve tools.

Financiële integratie omvat meer dan de nood aan vaardigheden, kennis en vertrouwen maar ook de toegankelijkheid tot financiële goederen is van belang. Financiële educatie moet van jongs af aan gebeuren.

Niet alleen het onderwijs is van tel, ook de samenleving en de ouders hebben hun rol hier in te spelen. De wil is er, alleen de symbiose tussen de verschillende stakeholders ontbreekt.

Financiële educatie: een zaak van iedereen

Wat kunnen we samen ondernemen om financiële educatie naar een hoger niveau te tillen? Erik Nooteboom, Head of Unit van de Europese Commissie (DF FISMA) wees erop dat de Europese Commissie verschillende initiatieven onderneemt om het bewustzijn van de burgers bij het nemen van financiële beslissingen te verhogen.

Zo is er de ‘Consumer Classroom’ met interactieve tools voor leerkrachten en de ‘Mortgage Education Directive’ die bepaalt dat consumenten bij het aangaan van een eerste hypotheeklening recht hebben op duidelijke en algemene informatie.

In België is de FSMA de financiële autoriteit inzake financiële educatie. Dit neemt echter niet weg dat de financiële sector zijn steentje bijdraagt.

Wien De Geyter, Secretaris-Generaal bij Febelfin, verwees naar het moratorium van complexe financiële producten en het overlegplatform tussen de publieke en private sector waarbij best practices worden uitgewisseld.

Ook de verschillende websites (www.mijngeldenik.be, www.financieringvanondernemingen.be en www.safeinternetbanking.be) en de verschillende sensibiliseringscampagnes van Febelfin (Amazing mindreader, See how easily freaks can take over your life, …) werden vermeld als voorbeelden inzake financiële educatie en awareness.

Febelfin is voorstander van een constante dialoog met verschillende stakeholders en gaat steeds op zoek naar nieuwe partners om het belang van financiële educatie in de verf te zetten.

Meer informatie

Het rondetafeldebat is het startschot van de European Money Week. Van 9 tot 13 maart 2015 bundelen de Europese bankfederaties de krachten om de nood aan financiële educatie aan te kaarten.

Meer informatie over de European Money Week kunt u hier terugvinden.

Meer over: