Febelfin website lijst duurzame producten op

04/03/2014

Dient mijn spaargeld ook om sociale projecten te ondersteunen zoals de bouw van een ziekenhuis of een school? Wordt het geld dat ik investeer in een beleggingsfonds gebruikt voor het produceren van wapens? Indien u wilt weten of het financieel product dat u voor ogen hebt al dan niet duurzaam is, kunt u de website http://duurzameproducten.febelfin.be raadplegen. De site werd vorig jaar door Febelfin opgezet en lijst momenteel meer dan 170 duurzame financiële producten op. Dat aantal zal nog stijgen naarmate nieuwe dossiers worden ingediend en/of bestaande dossiers worden vervolledigd.

Op de website http://duurzameproducten.febelfin.be vindt u op dit moment vooral duurzame beleggingsproducten terug, maar dit zal later aangevuld worden met duurzame spaarproducten en kredieten.

Voor elk product kunt u het duurzaamheidsdossier raadplegen met daarin o.a. de volgende informatie:

  • Een document waarin het duurzame karakter van het product wordt toegelicht
  • Een tabel over het beleid van de financiële instelling omtrent controversiële activiteiten
  • Een gedetailleerde lijst van activa waarin het product belegt of die via het product worden gefinancierd
  • Een contactpunt voor klanten met vragen over het product

De financiële producten die op de website staan, voldoen allen aan de door Febelfin uitgewerkte aanbeveling aan haar leden. De aanbeveling formuleert een aantal minimale kwaliteits- en transparantievereisten waaraan producten dienen te voldoen, indien ze als 'duurzaam' of 'maatschappelijk verantwoord' gecommercialiseerd worden in België. De uitwerking van de aanbeveling gebeurde in dialoog met ngo's, onderzoeksbureaus en academici.

Waarom werd een aanbeveling uitgewerkt en een speciale site opgezet?

Febelfin vindt het belangrijk dat u op een gemakkelijke en duidelijke manier kunt achterhalen of de invulling van duurzaamheid van een financieel product aansluit bij uw persoonlijke visie hierover. Daarnaast moet u erop kunnen rekenen dat het “duurzame” product dat u heeft aangekocht ook effectief, rechtstreeks of onrechtstreeks, duurzame doeleinden en ondernemingen ondersteunt. De aanbeveling en de website zetten deze doelstellingen om in de praktijk.

Wanneer is een product duurzaam?

De concrete invulling van de duurzaamheid van een product wordt in grote mate bepaald door de promotor van het product. Hierdoor is het voor u misschien niet steeds duidelijk welke producten ‘echt’ duurzaam zijn. Vooral omdat de invulling van duurzaam of ‘ethisch’ niet voor iedereen hetzelfde is en er rond bepaalde thema’s grijze zones bestaan. Voorbeelden daarvan zijn kernenergie, tabak en genetisch gemodificeerde organismen. De financiering van deze activiteiten via een duurzaam product staat wel eens ter discussie. In het voorbeeld van kernenergie is dat omdat de opwekking van elektriciteit via een dergelijke methode een potentieel gevaar inhoudt van radioactieve contaminatie. Aan de andere kant is dit een kostenefficiënte en CO2-armere manier om energie te produceren en vormt het - in het licht van de schaarste aan primaire energiebronnen (zoals gas, aardolie en steenkool) – een alternatief. Bepaalde activiteiten hebben nooit een plaats binnen een duurzame financieel product. De financiering van bijv. de wapenindustrie of van bedrijven die op flagrante wijze arbeidsrechten schenden, zijn steeds uitgesloten.

Indien u zich een meer gedetailleerd beeld wenst te vormen van hoe Febelfin het begrip ‘duurzaamheid’ invult (minimumnormen, controversiële activiteiten, samenstelling van het product, transparantie vereisten, …), kan u steeds de FAQ of de tekst van de aanbeveling zelf consulteren.